Националният осигурителен институт (НОИ) обясни как ще става преизчислението на пенсиите от 1 октомври. От НОИ поясниха, че сочените в редица публикации напоследък десетки и стотици проценти на нарастване на пенсиите от 1 октомври т.г. в сравнение със септемврийските пенсии не отговарят на истината.

Увеличението на пенсиите от 194,3% за пенсиите, отпуснати преди 2008 г. до 9,3% за тези, отпуснати през 2021 г., се отнасят към базов и условен размер, ползван единствено за целите на преизчисляването като междинна стъпка в изчисленията - именно той ще нарасне в посочените рамки.

Преизчисляването на пенсиите, свързани с трудова дейност, в сила от 1 октомври т.г., ще се извършва на две стъпки.

За пет месеца НОИ изплати 5.8 милиарда лева за пенсии

За пет месеца НОИ изплати 5.8 милиарда лева за пенсии

Годишното увеличение възлиза на 9.3%

На първо място се определя въпросният условен базисен размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант.

Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. Този условен размер на пенсията се определя, като: средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с индивидуалния коефициент, с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, и с съответната тежест на осигурителния стаж - към годината на отпускане. По-конкретно:

Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ. Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г., като с него се образува условният размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Ето кои са ключовите фактори:

Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на бъдещия пенсионер участват при преизчисляването с последните им, актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г.

Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж - с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията - колкото е била тежестта на стажа при отпускането ѝ, такъв процент се използва и при преизчисляването от 1 октомври. До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. - на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. - 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

Пенсии до 3400 лева, 600 лева данъчни облекчения на дете: Какво включва антиинфлационният план за 2 милиарда лева?

Пенсии до 3400 лева, 600 лева данъчни облекчения на дете: Какво включва антиинфлационният план за 2 милиарда лева?

От "Продължаваме промяната" анонсираха публично социални мерки, които предстои да бъдат обсъдени

Така полученият междинен размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от следните два:

  • процента на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или
  • процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Следователно, изчислява се стартов условен размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният - за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., включително.

Променят начина на изплащане на пенсии от чужбина

Променят начина на изплащане на пенсии от чужбина

В момента съществуват два варианта за изплащане на този вид пенсии

Накрая, след прилагането на този механизъм, който може да бъде определен като модифицирано швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите, се получава размерът на пенсията от 1 октомври 2022 г.

Този размер задължително се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

"Този механизъм за преизчисляване по модифицираното швейцарско правило ще даде по-висок ръст за пенсиите от досега прилаганата схема за осъвременяване, но в сравнение с размера на пенсиите от септември 2022 г., преди това увеличени и от 1 юли 2022 г., новият размер, определен към 1 октомври 2022 г. няма да е с драстично увеличение от порядъка на десетки или стотици проценти", разясняват още от НОИ.