а какво германците не обичат да разговарят с непознати? Традиционно - за личния си живот, за религия, за политически възгледи. А пък да питаш за заплатата - това не бива да се прави дори с най-близки приятели. "Само рибите са по-мълчаливи", "Последната тайна", "Тема-табу" - под такива заглавия медиите публикуват статии, посветени на обвитата в мълчание тема за доходите. Но младото поколение гледа другояче на въпроса.

Днешните млади германци предпочитат сами да диктуват условията на работодателя си, смятат началника по-скоро за наставник, стремят се към добър баланс между служебния и личния живот, но пък в работата изобщо не се боят от натоварване и отговорности. И, разбира се, се чувстват у дома си в социалните мрежи и в интернет.

За "поколението У" или "милениълите" Ханс-Карл фон Хюлзен от консултантската фирма "Кинбаум" казва: "Те се отнасят по различен начин към личните си данни, а в социалните мрежи обсъждат дори най-интимни въпроси. Тъй че защо пък да не си говорят и за заплати?"

За да има справедливост

Правят го обаче не от празно любопитство, а защото се стремят към прозрачност и справедливо възнаграждение на труда. Когато имаш информация, много добре можеш да правиш сравнения и едва ли ще приемеш да работиш за по-малко пари от общоприетото.

Тази информация се търси все повече - доказателство дава популярността на сайтове като Gehaltsreporter.de, Gehaltsvergleich.com или Lohnspiegel.de. На тези сайтове можете не само да намерите списъци с най-добре платените специалности, но и да сравните своята заплата със заплатите на хора от други фирми, които вършат същата работа.

Подир младите вече тръгват и по-възрастните. Едно международно изследване, проведено от дигиталната трудова борса Monster.de, показва, че напук на очакванията германците говорят за заплатите си много по-охотно от американците, например. 64% от германците и едва 25 на сто от американците без притеснение посвещават своя събеседник във "великата тайна" колко печелят.

Хората в Германия вече много по-открито говорят за трудовото си възнаграждение, но въпреки това на мнозина им е доста трудно в преговорите за пари с работодателя, пишат авторите на изследването.

Работодателят в Германия не може да забрани на своите служители да обсъждат помежду си въпроса за заплатите - нищо, че и до ден днешен редица трудови договори съдържат клауза за неогласяване на такава информация.

Още повече, че през 2017 година в Германия беше приет закон за прозрачността на заплатите, който има за цел да отстрани неравенството в заплатите между жените и мъжете. Според този закон, във фирмите с повече от 200 служители всеки има право да попита началника си колко получава един или друг колега на същата или сравнима длъжност.

Повод за завист и враждебност?

И все пак бъдете предпазливи в стремежа си към прозрачност. Обсъждането на заплатите вътре в колектива може да развали трудовата атмосфера, да предизвика завист, недоволство или враждебност сред колегите. Относително безобидно е да се сравняват заплатите в началото на кариерата, защото на старта те обикновено са сходни за сходните трудови позиции.

"По-нататък обаче нещата все повече зависят от отрасъла и длъжността, от възрастта и житейската ситуация," обяснява Ханс-Карл фон Хюлзен. Така че експертите от портала Karriere.de под черта препоръчват да давате информация за трудовото си възнаграждение само на хора, на които наистина имате доверие.

А пък ако решите да разпитвате колегите си за техните заплати, трябва ясно да им обясните причините за своето любопитство. Когато искате да използвате получената информация в преговорите с работодателя, на всяка цена помолете източника на информацията да Ви даде изричното си съгласие.