Банките и инвестиционните посредници в ЕС не могат да избягват отговорността и законовото задължение да защитават клиентите, когато използват изкуствен интелект. В същото време обаче използването на AI във финансовите услуги носи със себе си определени рискове, смята Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) в първото си изявление относно AI, предава Reuters.

ESMA изложи как финансовите фирми, регулирани в 27-членнния ЕС, могат да използват изкуствен интелект в ежедневните си операции, без да нарушават Директива за пазарите на финансови инструменти на Европейски съюз - MiFID.

"И докато AI е обещаващ за подобряване на инвестиционните стратегии и клиентските услуги, той също така носи със себе си присъщи рискове и потенциалното въздействие върху защитата на инвеститорите на дребно вероятно ще бъде значително", казват от ESMA.

Европарламентът прие окончателно регулациите за изкуствения интелект

Човешки контрол: Политици и бизнес сложиха ръка върху изкуствения интелект

ЕС налага редица ограничения, които би трябвало да са в интерес на хората

Въпросните рискове включват липсата на отчетност и надзор, липсата на прозрачност и обяснимост, сигурността, както и поверителност на данните и надеждност.

Снимка 661277

Източник: iStock

Изявлението обхваща не само случаите, когато AI инструменти са разработени или приети от самата банка или инвестиционен посредник, но също и използването на тези технологии от трети страни, като ChatGPT и Google Bard, със или без прякото знание и одобрение на висшето ръководство.

Призивът за регулации от страна на банковия и финансов сектор е отделен от правилата на ЕС за изкуствения интелект, които влизат в сила през юни.

Как се променя висшето образование след навлизането на изкуствения интелект

Как се променя висшето образование след навлизането на изкуствения интелект

Пред Money.bg говори Барбара Щьотингер - декан на Академията за мениджъри на Виенския икономически университет (WU)