Правителството прие постановление, с което задължи веригите магазини да предлагат българска продукция на местни (регионални) производители в обектите си.

Местата за продажба следва да са с площ - достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство, посочват от Министерски съвет. Постановлението е прието на днешното извънредно заседание, проведено дистанционно, каквато традиция въведе правителството по време на извънредното положение.

Десислава Танева отсече, че не приема подаяния

Десислава Танева отсече, че не приема подаяния

Няма основание за оскъпяване на стоките.

То се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.

Във веригите следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко.

От Министерски съвет заявяват, че приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

За ръст на цените и дефицит с ново извънредно правило предупреждават търговските вериги

За ръст на цените и дефицит с ново извънредно правило предупреждават търговските вериги

Проектът им е представен днес от Министерството на земеделието

Припомняме, че от миналата седмица започна дебат по предложението на Министерство на земеделието и храните, което касае реда за предлагане на родно производство. От страна на търговските вериги се противопоставиха с аргумент, че логистичното осигуряване на стока от регионален характер е изключително трудно, включително и заради неорганизираността на местните производители, а и би довело до увеличаване на цената на стоките, заради неравнопоставеност на пазарен принцип и допълнителните разходи, които те са длъжни да правят. Освен това от Дружеството за модерна търговия заявиха, че постановлението представлява административна намеса в пазарната икономика и регулацията е в противоречие с принципа за свободно движение на стоки в Европейския съюз. Постановлението е мотивирано от въведеното извънредно положение и законодателство. Земеделски организации подкрепиха действията на правителството, но не липсваха и работодателски организации, които се обявиха против

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Не може в чужд дом веригите да поставят условия

В постановлението се формулира и понятието регионален производител - производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София - област, както и област Пловдив.

Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Приетото Постановление има за цел да подкрепи малките и местни български производители и да запази поминъка им.

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Не може в чужд дом веригите да поставят условия

Местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат, се посочва в решението на МС.

Земеделието да осигури изхранването на българите, зоват биопроизводители

Земеделието да осигури изхранването на българите, зоват биопроизводители

В земеделското министерство да преминат на дигитален обмен на документи