Китай започва да усеща "ползите" от почти 30-годишния контрол над раждаемостта. Системата "едно семейство - едно дете" вече е отменена, но икономиката на страната още дълго ще чува нейното ехо.

Проблемът е, отбелязва MarketWatch , че населението на Поднебесната империя бързо застарява и плащанията в пенсионната система от младите работници не са достатъчни, за да осигурят необходимото ниво на обезщетения. Пенсионната системата на Китай донякъде прилича на американската, където нуждите на по-старото поколение се покриват от осигурителните вноски на работещите по-млади граждани. Но има твърде малко от тях, посочва изданието.

Парите за пенсии на Китай свършват до 2035 година

Парите за пенсии на Китай свършват до 2035 година

Застаряващото население и намаляващата работна сила изправят втората икономика в света пред криза

През 2016 г. страната увеличи лимита за раждаемостта до две деца, но последиците от тази стъпка, отбелязва изданието, няма да се почувстват скоро. Още през 2018 г. експерти от медицинското списание Lancet изчислиха, че намаляване на работната сила в Китай ще се наблюдава до 2030 г., а след това ще премине към растеж благодарение на новата демографска политика.

В същото време Китай има и друг проблем - дълголетниците. Изглежда, че това е прекрасно, но за пенсионната система това явление се превърна в истинско бедствие. Политиката на "едно семейство - едно дете" доведе до дисбаланс по отношение на застаряващите граждани и много от тях рискуват да живеят през последните си години в пълна бедност.

Експертите отбелязват, че жизненият стандарт на по-възрастните китайци вече е по-нисък, отколкото в много страни по света. Броят на хората на възраст над 60 години, живеещи в бедност в градските райони на Китай, е 4.6%, в сравнение със средния показател от 3.4% в другите страни. А в селските райони този дял е 22,3% в сравнение със средното за света 7,8%, според HelpAge International, неправителствена организация, базирана в Лондон, която се занимава с проблемите на възрастните хора.

Китай е в пълен ход върви пенсионна реформа. Страната започва да разширява обхвата на пенсионното осигуряване през 2003 г., отчасти за подпомагане на възрастни хора в селските райони, които рядко са обхванати от такава програма. Според китайския бюлетин по труда (CLB) основните принципи на китайската система се отнасят за работодатели и работници, които правят вноски в пенсионни и медицински социални фондове, администрирани от местните власти. Реформата предполага, че обезщетенията ще се изплащат на работниците, независимо от тяхното преместване в други райони на страната.

Но въпреки това, дори при тези нови разпоредби, много работници могат в крайна сметка могат да излязат в пенсия на практика без почти никакви обезщетения и страната преминава към система, която до голяма степен зависи от индивидуалните вноски.

"Това са дългови разписки, а не реална система за предварително финансиране", казва Тим Кочис, главен изпълнителен директор на консултантската компания Kochis Global, но от икономическа гледна точка това няма да сработи".