Министерството на финансите не подкрепи внесените предложенията на законопроекти в Народното събрание, които целят да се намали ДДС за различни стоки и услуги, извън вече регламентираните. Това стана ясно от писмено становище на ведомството, подписано от министъра на финансите Владислав Горанов.

Според документа, за да се компенсира намаленото ДДС на някои стоки и услуги, ще бъде необходими увеличаване на ставката на корпоративния данък на 17-18% или стандартната ставка на ДДС - на 24%.

В момента с намалена ставка от 9% се облага настаняването в хотели, включително ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за къмпинг или каравани.

Според МФ разширяването на намалената ставка за посочените в законопроектите стоки и услуги - храни, лекарства, фитнеси, книги и други, би довело до намаляване на бюджетните приходи с 16,57% от общите приходи от ДДС на годишна база.

"Данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в републиканския бюджет. Разширяването на кръга от стоки и услуги, които ще се облагат с намалена ставка на ДДС, ще доведе до намаляване на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Това от своя страна ще доведе до необходимост от дебат за цялостно преразглеждане на действащата данъчна система и за увеличаване на преките данъци", посочва МФ.

В документа е посочена и по-подробна разбивка от очаквания отрицателен ефект за бюджета, ако се разшири кръга на стоките и услугите с намалена ставка:

- Доставки на детски храни, предназначени за деца до 3 години и детски фармацевтични продукти, включително памперси - загуба на бюджета на годишна база от 39 млн. лв.

- Доставки на книги на физически носители или извършвана по електронен път и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания) - загуба от 13 млн. лв.

- Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна - 150 млн. лв.

- Доставки на храни, лекарствени продукти, включени в позитивния списък, заплащани от бюджета на НЗОК - 1,538 млн. лв.

- Доставки на общи туристически услуги - 19 млн. лв.

- Доставки на фитнес услуги - 4 млн. лв.

Според становището на финансовото министерство намаляването на ставката не води до автоматично намаляване на цените или до увеличаване на доходите. Намаляването за някои стоки и услуги ще провокира напрежение в други отрасли и сфери на икономическия живот.