Китай сава сигнали за смекчаване на позицията си по отношение на строгите правила за данните, което е опит за облекчаване на регулациите за бизнеса, особено за чуждестранния, съобщава CNBC. През последните няколко години Пекин затегна контрола върху събирането и износа на данни с нови закони.

Най-сериозно предизвикателство се оказа това за чуждестранния бизнес в страната.

В предложена актуализация, Администрацията за киберпространство на Китай (CAC) вече заявява, че не е необходим постоянен държавен надзор над износа на данни, ако регулаторните органи не са определили, че те се квалифицират предварително като "важни".

Китай не пуска служители на чуждестранни фирми да напускат страната

Китай не пуска служители на чуждестранни фирми да напускат страната

По този начин Пекин се опитва да ограничи публикуването на независими данни за икономиката на страната

"Публикуването на проекта се разглежда като сигнал от страна на китайското правителство, че то се вслушва в опасенията на бизнеса и е готово да предприеме стъпки за решаването им, което е много положително", коментират в изявление от Търговската камара на Европейския съюз в Китай.

Камарата на ЕС и други бизнес организации отдавна лобират за това китайското правителство да подобри условията за работа на чуждестрианния бизнес в страната.

Основен мотив за промяната в политиката на китайските власти вероятно е осъзнаването на факта, че именно мултинационалните корпорации, особено в интензивните на данни изгряващи индустрии стимулират нов растеж в страната. Те обаче няма как да работят в условията на изключителна неяснота относно това какво ще се счита за "важни данни" днес и какво ще се промени утре, коментират експерти.

При посещението на министъра на търговията на САЩ Джина Реймондо в Китай през август, тя се обърна с призив за повече действия за подобряване на предвидимостта за американските предприятия в страната.