Скоро заместник-министри и шефове на кабинети ще изпреварят депутатите по заплата, след като на днешното си заседание от Министерски съвет (МС) приеха промени в постановление от 2010 година за възнагражденията в бюджетните организации и дейности.

От официалното съобщение на правителството става ясно, че най-голямо повишение ще получат назначаваните за началниците на кабинета на министър-председателя. След измененията те ще получават 90% от основните месечни заплати на министрите.

В решението на МС се посочва още, че заместник-министрите и шефовете на кабинетите на вицепремиерите вече ще вземат 85 на сто от министерските възнаграждения, а началниците на кабинетите на министрите - 80 на сто от заплатите на министрите.

Какви заплати ще получават новите депутати?

Какви заплати ще получават новите депутати?

Народните представители ще имат редица финансови привилегии

Промените означават, че назначените на тези позиции ще вземат близо двойно по-голямо възнаграждение от изплащаните им до момента или иначе казано ще вземат над 3000 лева месечно.

Възнагражденията на депутатите и министрите се изчисляват на база на средната работна заплата в обществения сектор за страната. Към второто тримесечие на тази година според данните на Националния статистически институт (НСИ) тя е 1054 лева.

Това означава, че депутатите получават три пъти повече или малко над 3160 лева. Възнагражденията на министрите пък са с 30 на сто по-високи от тези на народните представители или са около 4110 лева.

Каква ще бъде заплатата на Румен Радев като президент?

Каква ще бъде заплатата на Румен Радев като президент?

Той встъпва в длъжност на 22 януари 2017 година

Ако се вземе тази база, с увеличението началникът на кабинета на министър-председателя ще получава над 3690 лева месечно при таван от 1860 лева досега.

Заместник-министрите и шефовете на кабинетите на вицепремиерите пък ще вземат 85% от министерската заплата или малко над 3490 лева. Досега таванът на възнагражденията на заместник-министрите беше 1661 лева.

С промените началниците на кабинетите на министрите ще вземат 80 на сто от възнагражденията на министрите или над 3280 лева.