Ако бъдат приети предложенията за бюджета на Държавното обществено осигуряване и максималния осигурителен праг достигне 3750 лева, а работодателите решат да запазят нетното възнаграждение на служителите си, които получават поне толкова на месец, това ще им струва точно 1465.92 лева на година.

Увеличението в разхода би се дължало на ръста в осигуровките, както за сметка на работодателя в размер на 794.64 лева годишно, така и за сметка на служителя в размер на 578.76 лева годишно. Това представлява 2.8% ръст на разходите за възнаграждения от страна на работодателя, без служителят да получава повече пари.

Това е по-вероятният сценарий на пазара на труда, особено предвид недостига точно на висококвалифицирани специалисти, които най-често получават по-високи възнаграждения.

Вдигат максималния осигурителен доход?

Вдигат максималния осигурителен доход?

Сега показателят е 3400 лева от близо две години

Ако все пак, в случай че след увеличението на максималния осигурителен праг нетното възнаграждение на служителя не бъде индексирано, той ще получава с 520.86 лева по-малко годишно. А разходите за работодателя за всеки служител ще нараснат със 794.64 за календарна година. Това представлява 1.5% ръст на разходите за възнаграждения от страна на работодателя, но за сметка на това служителя ще получава по-ниска заплата.

Тук бихме искали да припомним, че за седем години ръстът в максималния осигурителен доход би бил близо 168%. Ако през 2007 служител е получавал 3750 лева основно възнаграждение, неговата нетна заплата тогава би била 3062.84 лева. През 2024 за същата основна заплата би получавал 2909.93 лева нето или с близо 1834.98 лева по-малко годишно, които държавата иззема под формата на осигуровки.

анкета

Трябва ли да бъде увеличен максималният осигурителен доход?

Виж резултати

Да, растат доходите, растат и осигуровките 50.4%

Не, таванът от 3400 лева в момента е достатъчен 49.6%

В условия на увеличаващите се лихвени проценти, ръст на доходите изпреварващ ръста на икономиката, както и все повече автоматизации въвеждани от компаниите, поредния рязък скок в данъчно-осигурителното бреме, рискува да превърне икономическите отрасли с най-голяма добавена стойност и най-високи заплати в неконкурентноспособни.