Около 38 процента от цената, която давате при покупка на жилище, отива за общината и държавата, изчислиха предприемачи. В тази сума влизат ДДС, корпоративен данък и още около 8 процента, свързани с различни административни разходи, които се пренасят върху купувача, посочи председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) Георги Шопов пред журналисти.

"Изчисленията ни сочат, че малко над 50% от крайната цена на жилищата се формира именно от самото строителство, в което обаче се включват инвестиции в прилежаща инфраструктура и изграждане на комуникационни мрежи. Макар допълнителните вложения в инфраструктурата да не се изрично заложени в нашите задължения, изпълнението им има ключова роля за успешното реализиране на проектите и за подобряването на градската среда", посочи и Камен Пенков, член на асоциацията. От предоставената информация стана ясно, че средният марж в бранша е около 11%.

И подчерта друг абсурд, който е реалност в България: след като компаниите, макар да не са задължени, изградят улица и прилежащите канализация, осветления и други, те ги даряват на Столична община - и плащат 20 процента ДДС върху този проект, което отново се пренася върху клиентите.

Останалите административни разходи също са огромни. "В резултат от все по-тежката администрация и растящия брой градоустройствени рестрикции, нашата дейност значително се затруднява и крайният продукт се оскъпява. Надявам се процесите да се облекчат и да не стигнем до ситуация, характерна за големите европейски градове, където 75% от населението не може да си позволи да закупи собствено жилище", посочи още Шопов.

Държавата срещу предприемачите: Защо Arco Vara се оплака от българската бюрокрация?

Държавата срещу предприемачите: Защо Arco Vara се оплака от българската бюрокрация?

Какви са перипетиите, през които трябва да мине една строителна компания България? От първо лице разказва Ивайло Мишев, директор "Инвестиции и Развитие" в "Арко Вара"

Сред необяснимо големите такси са примерно тази за тротоарно право, която компаниите трябва да плащат по време на строежа. "В някои квартали на столицата таксата вече надвишава наемите в търговските центрове", каза Мартин Драгоев. Тя достига по €20 на квадрат за месец.

Балансиран пазар

От асоциацията прогнозират, че през 2019 година цените на жилищата в София ще се увеличи с около 5 процента, а пазарът вече е до голяма степен балансиран. Ръстът идва от повишаването на цената на труда, покачването на себестойността на строителния продукт, двойното увеличение на цената на терените и други.

"Предвид балансирания пазар, който наблюдаваме в момента, очакваме поскъпването на жилищните имоти да бъде около нивата на инфлацията и да не надвишава 5% на годишна база", заяви и Христо Чепишев.

По-достъпни ли са имотите в София в сравнение с останалите столици в ЦИЕ?

По-достъпни ли са имотите в София в сравнение с останалите столици в ЦИЕ?

Ето какво казват цифрите

Електронни разрешителни, мълчаливо съгласие и без ДДС за първо жилище

От НАСП повториха някои от възможните решения, които ще намалят цените на жилищата в София и ще ги направят по-достъпни.

Едно от тях е въвеждането на електронно строително разрешение, което ще даде възможност за електронна връзка между всички общински и държавни органи, компетентни по съответната документация. И дори планират да заведат български чиновници в Македония или Сърбия, за да им покажат как работи системата.

Друга стъпка, за която настояват те, е приемането на "мълчаливото съгласие" при някои етапи от административния процес. Това ще ускори изпълнението на процедурите, тъй като в момента част от дейностите се бавят заради липсата на становище, а не от фактически обноснован отказ

Повторена бе и идеята, която вече работи в Сърбия: младите семейства, които купуват първо жилище, да бъдат освободени от ДДС по сделката.

Предприемачи искат: Без ДДС при покупка на първо жилище от млади семейства

Предприемачи искат: Без ДДС при покупка на първо жилище от млади семейства

Какви са нужните промени в закона и администрацията, които да направят жилищата по-достъпни?

Санирането - "гримиране на много болен човек"

Христо Чепишев, член на асоциацията, посочи и друг проблем в сектора, с който обществото трябва да се справи: панелните блокове. По думите му, те имат още най-много десетилетие или две живот, а спасяването им ще е твърде сложно.

"Санирането е външно гримиране на много болен човек - той ще изглежда малко по-добре, но вътре ще е развалина", посочи той. И коментира, че структурното заздравяване на панелните блокове е подобно като разходи по реставрацията на ретро модел автомобил. Чепишев призова държавата да започне да обмисля план за справяне с този проблем.

Как да се предпазим от най-големия риск при покупката на имот?

Как да се предпазим от най-големия риск при покупката на имот?

Сделката за придобиване на жилище стъпка по стъпка