Намаляване или пълно отпадане на ДДС при покупка на първо жилище от млади семейства е едно от предложенията на Националната асоциацията на строителните предприемачи за подобряване на достъпността на жилищата, представени днес. Асоциацията, създадена преди едва две години, обединява 23 компании, работещи предимно на територията на Столичната община, които представляват между 65 и 70% от обема строителство в София.

Подобна практика има в много други европейски страни, както и такива около нас - Сърбия, Румъния, Полша и други, посочи председателят на управителния съвет Георги Шопов.

Като основен механизъм за подобряване на достъпността на жилищата предприемачите виждат в намаляване на ограниченията и подобряване на законодателната база, а не в допълнителните рестрикции, които водят до оскъпяване на имотите и намаляват предлагането.

"Подобряването на достъпността на жилищата трябва да става чрез промяна в данъчната политика. Същата би имала отражение и върху броя на имотите с "тъмни" прозорци, който нараства през последните години, посочва и Красимир Шалев, управител на "Бигла III ".

От ляво надясно - Красимир Шалев, член на УС, Димитър Савов член на УС и Георги Шопов, председател на УС

От ляво надясно - Красимир Шалев, член на УС, Димитър Савов член на УС и Георги Шопов, председател на УС

Димитър Савов, управител на BLD, смята, че е нужна кардинална данъчна промяна за изкарване на пазара на неизползваните в момента жилища. По думите му, в момента данъците са твърде ниски и не мотивират собствениците да продават, или пък да отдадат жилището под наем. Той настоя и за актуализацията на данъчните оценки по райони, посочвайки, че в някои скъпи квартали налозите са недостатъчно високи. "Дори и малко увеличение ще има значителен ефект", смята той.

Савов припомни и опита на Лондон, един от най-горещите имотни пазари в света доскоро, където чужденци активно изкупуваха жилища. За да се справи с проблема, британската столица въвежда увеличение на данъка за определени имоти и увеличение на налога, ако собственикът има и друго жилище където и да било по света. От асоциацията настояват още и за коренна промяна в законодателната рамка в сектора, която към момента е твърде сложна, което я прави неразбираема и неприложима.

Жилищата в най-атрактивните райони на София стоят празни

Жилищата в най-атрактивните райони на София стоят празни

В определени сгради техният дял надминава 60%

Сред основните предложения е разделянето на Закона за устройство на територията на три закона - за градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството. Освен е нужно те да приемат статута на кодекс - т.е. други нормативни актове да не могат да им влияят, каквато е и практиката по света.

Асоциацията смята за нужно и опростяване на процедурите, включително общината да съгласува вече единствено градоустройството и дали проектът отговаря на него, а не всеки проект.

Нужни са и ясни срокове за всяка процедура и ангажименти, както и въвеждане на електронно издаване на строително разрешение, което ще ускори процеса и ще го направи по-прозрачен. Критики бяха отправени и към разпределянето на средствата, които общината и държавата получава от инвеститора под формата на данъци и такси. От асоциацията изчисляват, че от една кооперация от около 3 000 кв. м. компанията изплаща на администрацията 850 000 лева, като само разрешителното за строеж е около 200 000 лева.

Към момента тези средства влизат в бюджета и се разпределят по различни пера. За да бъде отговорена на нуждата за инфраструктура, облагородяване, детски градини и други в кварталите, от асоциацията посочват, че част от средствата трябва да бъдат задължително насочвани към района около новия строеж.

Колко достъпни са жилищата в София?

Колко достъпни са жилищата в София?

Изпратихме 2017 година със средна цена от 1 095 евро/кв. м.