Достъпни или недостъпни са имотите в София?

Отвъд различни финансови съотношения, които могат да посочат дали имотите са достъпни - на база на сравнение на доходите и цените, може да се направи и една съпоставка с останалите столици в Централна и Източна Европа, за да се види къде сме ние.

Разбира се това просто сравнение едва ли може да даде цялостна представа, дали цените на имотите в родната столица са приемливи, защото ако ситуацията в София е по-добра от останалите столици в региона, това не означава задължително, че е добра, като цяло.

Жилищните разходи са едни от най-големите за всяко едно домакинство. И докато цените на недвижимите имоти и наемите у нас са далеч под тези в останалите страни от ЕС, дори и в сравнение с бившите социалистически страни, по-ниски са и доходите ни. Затова ще погледнем колко достъпни са имотите и наемите в София, сравнени с доходите, както и с останалите столици на страните в ЦИЕ. Противно на очакванията доходите в София не са най-ниските сред разглежданите европейски столици, според данни на сайта за сравняване на цените (numbeo.com). На база данните на изданието, по-ниски нетни разполагаеми доходи, получават в румънската столица - Букурещ. Това в съчетание с високите цени на имотите и наемите там, прави столицата на северната ни съседка далеч по-недостъпна по отношение на недвижимите имоти.

Нещо повече - София се отличава, като най-достъпния пазар в ЦИЕ по отношение на цените на недвижимите имоти, съпоставени с доходите.

Страна Наем (3-стаен извън център) Цена кв. м. (3-ст. извън цент.) Доходи Колко кв. м. купува дох. % Наем от дох.
Букурещ 843 2088 1231 0,589559387 68,48%
Загреб 974,4 3239 1721 0,531336832 56,62%
Талин 1162 3324 2176 0,654632972 53,40%
Рига 848 2084 1511 0,725047985 56,12%
Вилнюс 1057 3090 1580 0,511326861 66,90%
Любляна 1329 4901 2167 0,442154662 61,33%
Братислава 1396 3970 1991 0,501511335 70,12%
Прага 1698 6142 2671 0,434874634 63,57%
Варшава 1383 3617 1907 0,527232513 72,52%
Будапеща 1153 3345 1447 0,432585949 79,68%
София 901 1820 1328 0,72967033 67,85%
Средно 962 2601 1417 0,552721224 65,14%

Средният софийски доход от 1 328 лева, купува на база на цените на тристайните имоти извън центъра 0.7296 кв. м. имот. Това се оказва и най-много сред всички разглеждани източноевропейски столици (както може да се види от таблицата по-горе).

Най-близо до софиянци са жителите на Рига, чиито среден чист доход купува 0.725 кв. м. от средностатистически тристаен апартамент извън столицата на града.

Средният доход на всички 11 посочени столици купува 0.5527 кв. м. от посочения за сравнението имот.

За приза най-недостъпни пазари на имотите, при съпоставка с доходите, се борят Будапеща и Прага, където средния доход на населението купува едва 0.43 кв. м. имот. Под 0.5 квадратни метра тристаен имот купуват още нетните доходи на жителите в Любляна - 0.44 кв. м.

Как стоят нещата при наемите?

По отношение на наемите, ситуацията в София е далеч по-лоша на фона на достъпността на имотите. Оказва се, че средния наем на тристаен имот извън центъра на града заема 67.8% от нетния доход на столичани, което е повече от средното за всички столици - в размер на 65.1%.

Както се вижда от таблицата, процентът в София е далеч по-висок от този в Загреб, Талин, Рига, Вилнюс, Любляна и дори Прага (където са едни от най-скъпите имоти, съпоставени с дохода).

С по-голям процент на наема от дохода, се отличават единствено Братислава, Варшава, Будапеща и Букурещ.

В заключение, може да се каже, че явно нивата на наемите са при доста високи нива и разполагат с по-малък потенциал за ръст в бъдеще, в сравнение с цените на имотите, поне ако сравняваме София с останалите столици в ЦИЕ.