"Грамърси имърджинг Маркетс фонд" планира да закупи „Бизнес парк София" и „Бизнес парк София 2", става ясно от публикация на сайта на Комисията за защита на конкуренцията.

В КЗК е постъпило уведомление за намерението на американският инвестиционен фонд да осъществи концентрация на стопанска дейност, като придобие контрол върху австрийските компании "Линднер Фервалтунгс" и "Линднер Цвайте Фервалтунгс", притежаващи 100% от капитала на "Бизнес Парк София" ЕООД и "Бизнес Парк София 2" ЕООД.

Двете дружества притежават основните активи на многофункционалния високотехнологичен бизнес парк в столичния квартал Младост 4.

Двете австрийски компании, обект на придобиване, осъществяват дейността си на българския пазар за покупко-продажба и предоставяне на офис площи под наем.

"Грамърси имърджинг Маркетс фонд" има основен предмет на дейност инвестиции в дългови и дялови ценни книжа.

КЗК трябва да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

София Парк представлява проект за изграждане на нов "град в града". Това е концепция за град на късите пътища, където хората работят, живеят, почиват, пазаруват и спортуват на едно място.

Бизнес Парк София трябва да се превърне в София Парк - бързоразвиваща се градска структура от тези, които са познати в Германия, САЩ и др.

Паркът ще включва следните компоненти: Бизнес Парк София, Зона на корпоративните сгради, Резиденшъл Парк София, Комършъл Парк София, High-tech зона и Зона на услугите.

Досегашният изпълнител и собственик на проекта Бизнес Парк София, е един от най- големите строителни инвеститори и производители на продукти за интериорен дизайн в Европа, а именно Lindner Holding.

За миналата година Паркът е регистрирал оборот от 33.3 млн. лв. и приходи от наеми в размер на 11.429 млн. лв.

Съгласно подписан договор през юли миналата година Lidner се задължава да инвестира 151 млн. лв., включващи сгради, пътища и техническа инфраструктура в района на парка.

Параметрите на проекта са изграждането на 35 сгради с обща площ от 220 хил. кв.м, от които 44 хил.кв. м. корпоративни сгради и 74 хил. кв. м предназначени за търговия. При окончателното му завършване, което се очаква към края на 2007 г., Бизнес паркът ще разполага и с 4 хил. паркоместа, 10 хил. души работещи на територията на комплекса, както и 10 хил. посетители на ден.