2019 година бе добра за пазара на имоти в София. Цените се запазват без значителни промени, а обемът на сделките остава на високи нива, сочи анализ на Bulgarian Properties. Каква обаче ще е 2020 година?

"Според нас 2020 г. ще бъде много подобна на 2019 г. - с минимални изменения на цените, стабилност на имотния пазар и голяма активност и обем от сделки. През следващата година ще имаме възможност да станем свидетели на зрял имотен пазар с плавни изменения, но с голям интензитет на обемите и усещане за стабилност и ликвидност, каквито не сме имали през последните 10 години", казва Полина Стойкова, изпълнителен директор.

Тя обаче предупреждава да следим внимателно пазара на труда, който може да ни даде ранен сигнал за пазара на жилищните имоти. "Тенденцията е доходите на населението да продължат да нарастват поради конвергенцията с европейските доходи и нуждата от квалифицирана работна ръка, следователно по-голямо внимание трябва да се обръща на безработицата. Повишението й от сегашните рекордно ниски нива ще даде ранен сигнал за обръщане на тенденциите на имотния пазар. Засега това изглежда като далечна перспектива, но следва да се наблюдава внимателно като процес".

Общите очаквания и прогнози засега са за продължаващ икономически растеж, ниски лихвени проценти, растящи доходи и рекордно ниска безработица. Затова и от компанията не очакват 2020 г. да е особено различна от 2019 г.

Цени и достъпност

Данните на Bulgarian Properties сочат, че цените в София на база сключени сделки остават без изменение спрямо година по-рано. Средната цена на продадените жилища в София през 3-тото тримесечие на 2019 г. е €1 088 кв.м при €1 090 кв.м за същия период на миналата година.

Средната крайна покупна цена на жилищата в София е €89 307 при €86 260 за същия период на миналата година. През последните няколко години средната покупна цена се движи около €90 000 с изменения около тази сума в зависимост какъв тип жилища преобладават в покупките през даденото тримесечие.

За второто тримесечие на 2019 г. стойността на показателя за достъпност, който измерва съотношението между цените и средните заплати, достигна ниво 1,23, което означава, че са нужни 1,23 средни софийски заплати за покупката на 1 кв. м. Това е най-ниската стойност, измерена през последните 10 години, следователно през 2019 г. имотите в София са най-достъпни за купувачите. Това се дължи едновременно на забавянето на ръста на цените и на продължаващо нарастване на доходите.

Коефициентът за достъпност е далеч под пиковата си стойност от 2008 г., когато се изискваха 3,5 месечни заплати за покупката на 1 кв. м жилищна площ в София.

В София разрешението за строеж отнема повече време от самото строителство

В София разрешението за строеж отнема повече време от самото строителство

Това бави изкарването на още предлагане на пазара