Мъж на 35 години, с доход около 2000 лева, средно ниво на мениджмънт в частния сектор, семеен с малко дете. Така изглежда профилът на най-активния купувач през октомври, а интересът му е насочен към тристаен апартамент в добър район на София. Тази тенденция отчитат от консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. Активните купувачи в момента са задържали доходите си непроменени по време на кризата, успели са да запазят спестяванията си, както и способността си да покриват по-висока месечна вноска и нямат собствено жилище.

„Допреди няколко години тази група купувачи избираше покупка на двустаен апартамент, докато в момента подобрените условия по кредитите и ниските цени на имотите позволяват придобиването на по-голям имот", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „Въпреки че кризата повлия значително на стандарта на много хора в България, съществува група от потребители, които запазиха стабилни доходите си. Обикновено това са хора, които работят в секторите, свързани с аутсорсинг или работещи за износ. Повечето са сравнително млади, заемат средни мениджърски позиции в успешни компании и търсят покупка на първо жилище за новосъздаденото си семейство. Промяната идва с ориентирането към тристайни апартаменти с площ от 90-130 кв.м, вместо досегашните двустайни с квадратура около 70 кв.м", допълва Тошев.

По думите му най-често купувачите с този профил теглят кредит, покриващ около 70% от стойността на имота за срок от 16 до 20 години. И месечната им вноска по него е близка до тази на кредит за двустаен апартамент, закупен през 2008 година.

Консултантите съветват да се прибягва до 100% финансиране на сделка с имот само в краен случай и при положение, че месечните вноски са приемливи и няма да тежат прекалено много в семейния бюджет.

Има индивидуални казуси, които позволяват комбинация от налични продукти и покриване на търсенето на 100% финансиране, но само в случаите, в които липсата на спестявания /или нежеланието те да бъдат инвестирани/ е обосновано и в него се вижда извънредна ситуация, а не норма на поведение.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през октомври се равнява на 34 420 евро, а съотношението между евро и лева е 27/73 в полза на българската валута.

Преглед на средния размер в различните големи градове в страната сочи, че в столицата стойността му расте отчетливо от началото на годината до момента. Тенденцията на активно покачване е видима още през второто тримесечие на 2013 г., когато средният размер е с около 5 000 евро по-голям. Традиционно за летните месеци движението на тази стойност пада, но октомври бележи началото на нов, при това сериозен ръст - при близо 38 000 евро за Q3, средният размер през десетия месец на годината скача на над 50 000 евро.

Картината в другите големи градове не е така оптимистична - Варна и Бургас демонстрират спад както от началото на годината, така и спрямо третото тримесечие. Стабилна е стойността на средния размер в Пловдив, където се забелязва дори леко покачване, сочат данните на Кредит Център. Очакванията на експертите са позитивните знаци в София скоро да станат факт и за останалите големи градове.
Без съществени промени остават възрастовите характеристики на кредитополучателите. Между 26 и 35 години са най-активните потребители и през октомври - над 50%. Хората над 45 години представляват 13% от всички, а най-младите заемат дял от 8%.

Близо половината от кредитополучателите през октомври получават доход между 1 500 и 2 000 лева. Втората най-активна група е на хората с месечно възнаграждение между 2 000 и 2 500 лева. Около 16% от всички имат доход над 2 500 лева, а потребителите, чиято месечна надница е под 1 000 лева, заемат дял от 4% от всички кредитополучатели. Според Тихомир Тошев наличието на подобен дял е позитивен знак за пазара на имоти и кредити, които позволяват на хора с по-ниски доходи също да изтеглят заем и да закупят жилище.

Най-голям дял от кредитополучателите заемат хората на позиции среден мениджмънт в частния сектор - 42% от всички. Близо 30% са хората, назначени като експери, а пенсионерите представляват 2% от всички потребители на ипотечни кредити. Малко над 5% от хората, прибегнали до външно финансиране през октомври, са на високи мениджърски позиции, сочат още данните на компанията.
Наетите в частния сектор са сред най-акитвните получатели на кредити - те заемат дял от 57%. Хората, развиващи собствен бизнес, формират 17% от всички потребители. В същото време държавните служители заемат немалък дял от хората, прибегнали до финансиране на покупка на имот - те представляват над ¼ от всички кредитополучатели.

Най-заинтересованата от ипотечни кредити група през октомври е тази на семействата с малки деца. По думите на експертите от Кредит Център това са хора с известно количество спестени пари и средни доходи, които обикновено търсят първо жилище, в което да отгледат децата си. Тази група формира 46% от всички кредитополучатели.

Семействата с големи деца, които често продават по-малко жилище и с комбинацията от парите от продажбата, заделени средства и малък по размер кредит, закупуват по-голям апартамент, представляват 13% от всички. Младите двойки, решили да се отделят от родителите си или пък живели до момента под наем, пристъпват към покупка на по-малко първо жилище - тази група формира 16% от всички потребители на ипотечни кредити. Хората, живеещи индивидуално, са 14% от кредитополучателите, а 11% е делът на възрастните двойки, които често използват собствени средства и ипотечен кредит, за да купят жилище за децата си, които търсят самостоятелност.

Както и през последните 6 месеца, така и през октомври най-търсеният размер на кредита е между 10 000 и 30 000 евро. Все пак през десетия месец за първи път се наблюдава известен спад на този размер и хората обръщат поглед към по-скъпи кредити - между 30 000 и 50 000 евро. За първи път от 3 месеца насам делът им надскача 30%. Без съществени промени остават останалите по размер кредити, като 3% заемат изтеглените заеми над 90 000 евро.

Най-предпочитаният срок за погасяване на кредита остава този между 16 и 20 години, посочва се още в анализа на Кредит Център. Следващият по популярност период е този между 21 и 25 години, а кредит за над 30 години избират 5% от потребителите. Най-краткосрочните заеми до 10 години заемат 2% от всички през последния месец.

Между 60% и 70% от стойността на сделката покриват ¼ от изтеглените ипотечни кредити през октомври. Близо толкова са и заемите, осигуряващи между 70% и 80% от цената на желания имот. Тази тенденция не търпи съществени промени от месец март на 2013 година до момента. Кредит, покриващ от 90% до 100% от стойността на сделката, успяват да изтеглят 2% от потребителите. Външно финансиране в по-малък размер - до 40%, теглят 5% от клиентите през месец октомври, посочва се още в анализа на Кредит Център.