Най-населени са жилищата в областите Пловдив и Благоевград, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за жилищния фонд към 7 септември 2021 г. 

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой хора, живеещи в едно обитавано жилище, е 2.5. За сравнение, през 2011 г. тя е била 2.8 лица. В градовете в едно жилище живеят средно 2.4 души, а в селата - 2.5 души.

В областите Пловдив и Благоевград броят на хората, живеещи в едно обитавано жилище 2.8. На другия полюс като най-слабо населените се очертават жилищата в Габрово (2.2). 

По-голямата част от областите на страната - София-град, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Добрич, Враца, Перник, Шумен и Ямбол средният брой на живеещите в един дом е 2.4 души.

2 603 713 обитавани жилища

От тях 2 582 899 (99.2%) са в жилищна сграда, 16 113 (0.6%) са в общежитие, а 1 898 (0.1%) се намират в нежилищни сгради,

Основната част от жилищата (95.3%) се обитават от едно домакинство, в 3.8% живеят по две домакинства и в 0.8% от всички жилища живеят по три и повече домакинства. Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно обитавано жилище, е 2.5. За сравнение, през 2011 г. тя е била 2.8 лица. В градовете в едно жилище живеят средно 2.4 лица, а в селата - 2.5 лица.

От 630 до 975 евро за кв.м: Столичните райони с най-много общински жилища за продажба

От 630 до 975 евро за кв.м: Столичните райони с най-много общински жилища за продажба

С какво се открояват Изгрев и Люлин?

Удобства в дома

От всички обитавани жилища 98.7% са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99.5%, а в селата - 96.5%. Без източник на вода са 0.2% от жилищата в градовете и 0.7% в селата. По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 94.8% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е 27.7%. Основният вид канализация в селата е попивната яма - 37.3% от обитаваните жилища. Без канализация са 1.8% от обитаваните жилища в селата и 0.3% - в градовете. Баня вътре в жилището имат 93.1% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 1.9%, извън сградата - 2.8%, а 2.2% от жилищата нямат баня.

В градовете 97.3% от обитаваните жилища имат баня вътре в жилището, а в селата този процент е 81.0%. В градовете без баня са 0.8% от обитаваните жилища, а в селата - 6.3%. Тоалетна вътре в жилището имат 88.5% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 3.0%, извън сградата - 7.9%, а 0.7% нямат тоалетна. В градовете - 96.3% от обитаваните жилища имат тоалетна вътре в жилището, а в селата този процент е 65.6%. В градовете без тоалетна са 0.4% от обитаваните жилища, а в селата - 1.5%.

Анализ: В София отново се търсят жилища под наем

Анализ: В София отново се търсят жилища под наем

Сделките за продажба спадат, на много места и цените намаляват