Пазарът на жилища в София прегрява и ако тенденцията на нарастване на цените на имотите в столицата от тази година се запази, то в края на 2023-а може да се стигне до т.нар. "балон" на пазара.  Такъв обаче към днешна дата все още няма, въпреки тенденцията на  забележимо ускоряване нарастване на цените на жилищата през 2022 година до 22% на годишна база.

В 23% от кварталите в София цените са отчели годишен ръст от 30 и повече процента през третото тримесечие на 2022 година, показват даннито от анализ, изготвен от УниКредит Булбанк.

Според данните от НСИ цените на жилищата в София са се удвоили за последните седем години

За същия период общия паричен доход на домакинствата в София кумулативно е нараснал с 26%. За цялата страна цените на жилищата са нараснали с 71% за същите седем години, докато общият паричен доход на домакинствата е нараснал с 50%.

Последното още веднъж подчертава, че докато средно за страната темповете на растеж на цените на жилищата изпреварват в умерена степен тези на доходите и достъпността на жилищата се влошава, то в София темповете на ръст на жилищата са в пъти по-големи от тези на доходите, което води до значително влошаване на достъпността.

Въпреки тези тенденции, пазарът в София вероятно ще избегне негативно развитие и стигане до фаза на "балон", смятат анализаторите на УниКредит Булбанк. Причина за това ще е силният недостиг на пазара на труда.

Защо охлаждането на пазара на имоти в България е неизбежно?!

Защо охлаждането на пазара на имоти в България е неизбежно?!

На обеднелите хора им става все по-трудно да купуват поскъпнали имоти заради няколко неща

Ако наблюдаваните в момента двуцифрените темпове на ръст на заплатите се запазят и през следващата година, ще се предотврати рязко влошаване на кредитоспособността на длъжниците и така не само ще се ограничат принудителните продажби, но и новите купувачи на жилища няма да намалеят драстично.

Тоест, ние очакваме пазарът на труда да продължи да се представя силно през 2023 година, което ще бъде важен стабилизиращ фактор не само за цялата икономика, но и за пазара на жилища, се посочва в анализа на водещата банка.

Друг ключов фактор с решаващо действие за перспективата пред цените на жилищата през 2023-а ще е движението на лихвите. От анализа става ясно, че прогнозите на анализаторите са лихвените разходи по ипотечните кредити в лева ще нараснат до около 7% от общия доход на домакинствата с ипотечни кредити през 2024-а, спрямо 5% средно за страната през настоящата година.

Комбинацията от умерен ръст на лихвите по ипотечните кредити и силен пазар на труда през 2023 година ще действат като важни стабилизиращи фактори за пазара на жилища.

На този, като цяло благоприятен фон, очакванията са спадът в цените на жилищата в София от най-висока до най-ниска точка да е с между 5 и 10% през следващата година като столицата е градът, в който рискът от спад на цените е най-значим, заради значимия дял на сериозно надценените имоти.

Картината за София обаче съвсем не е представителна за страната, а напротив - данните за петнадесетте най-големи града сочат за наличието на значителни и задълбочаващи се различия в достъпността на жилищата.

Имотният пазар извън София

Освен в София, най-недостъпни са жилищата и във Варна, като в двата града едва десетте процента домакинства с най-високи доходи могат да си позволят жилище през 2021 година. В три града от петнадесетте най-големи - Пловдив, Бургас и Стара Загора - средно за страната жилище могат да си позволят 20% от домакинствата.

Само в един град - Пазарджик - жилищата са достъпни за 30% от домакинствата през 2021 г. Русе е единственият град от извадката, в който жилищата са достъпни за 40% от домакинствата.

В пет града - Сливен, Плевен, Перник, Шумен и Хасково - жилищата са достъпни за петдесетте процента домакинства с най-високи доходи, което автоматично означава, че жилищата в тези градове са достъпни за средното домакинство.

И накрая, в три от четирите най-малки градове в извадката (Велико Търново, Добрич и Благоевград), жилищата са достъпни за 60% от домакинствата през 2021 г., съгласно възприетия в анализа начин на измерване. Като правило колкото по-голямо е населеното място, толкова по-недостъпни са жилищата.

Според данните за кредитирането на УниКредит Булбанк, средният размер на ипотечния кредит, отпускан от банката, е около 150 хиляди лева като три четвърти от изтеглените ипотечни заеми са за покупка на имот в София, Пловдив, Варна и Бургас със срок над 30 години.

"Близо половината от клиентите на банката, изтеглили ипотечен заем, са на възраст между 30 и 40 години. Най-често това са млади клиенти и семейства, търсещи първо жилище или семейства желаещи да закупят по-голямо апартамент с възнаграждение между 1 700 лева и 2 500 лева", обясни Юлиан Влахов - директор "Продукти и услуги" в УникредитБулбанк. 

От банката отчитат все по-засилено търсене от страна на клиентите към зелената ипотека, която дава възможност за по-ниски лихви, ако имотът е от по-висок от енергиен клас.

Потъващият пазар на жилища в Швеция  е предупреждение за света

Потъващият пазар на жилища в тази скандинавска страна е предупреждение за света

Пазарите на жилища по целия свят се охлаждат, но цените не падат навсякъде