Румъния ще промени данъчната си система като част от реформите по Плана за възстановяване и устойчивост на държавата, показва анализ на Deloitte.

От следващата година данъчното облагане на недвижимите имоти в страната се променя коренно: увеличава се данъчната ставка както за жилищни, така и за нежилищни сгради, променя се и облагаемата стойност, към която се прилагат тези ставки.

"Въпреки че все още има неясни елементи относно начина на прилагане, изглежда е сигурно, че ще има увеличение или, в най-добрия случай, в изключителни ситуации, ще се прилага същият данък, както през 2022 г.", казва Ана Петреску-Муждей, старши мениджър, пряко данъчно облагане, Deloitte Румъния, цитиран от Romania Journal.

Къща-исторически паметник от 19-ти век в Букурещ се продава за 1,6 милиона евро

Къща-исторически паметник от 19-ти век в Букурещ се продава за 1,6 милиона евро

Имотът разполага с 30 стаи и осем бани

Предвижда се отпадане на диференциацията на данъка в зависимост от вида на собственика - физическо или юридическо лице. Всъщност преразглеждането на режима на данък върху сградите е една от основните цели в областта на фискалната политика, поета от Румъния чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Например, за тристаен жилищен апартамент в Букурещ, построен след 2011 г., в района на метростанция Politehnica, ако се приложи ставката от 0,1%, валидна тази година, данъкът ще се увеличи с най-малко 50%, от 250 леи (100 лева) на година, до приблизително 375 леи (150 лева).

В доклад, публикуван през юни тази година, Международният валутен фонд изпрати на румънските власти набор от препоръки за подобряване на приходите от данък върху имуществото. Те включват прилагането на данъчната ставка върху пазарната стойност, както за жилищни, така и за нежилищни сгради, а за нежилищни сгради и включването на цената на земята в облагаемата стойност на сградата.

В момента данъчните ставки имат максимални стойности - 0,2% за жилищни сгради и 1,3% за нежилищни сгради - местните власти имат възможност да прилагат по-високи данъчни ставки, но те не могат да надхвърлят максималната граница с повече от 50%.

Директните влакове от София и Варна до Букурещ потеглиха, ето какви са цените на билетите

Директните влакове от София и Варна до Букурещ потеглиха, ето какви са цените на билетите

Пътешествието от румънската столица и до двата български града е с продължителност 9 часа

От следващата година данъкът върху сградите ще бъде диференциран само в зависимост от естеството на сградата, като минималните ставки ще се увеличат, без да има максимален праг. За жилищни сгради минималната ставка ще бъде 0,1%, а за нежилищни сгради - 0,5%. Следователно стойността на данъчните ставки зависи от местните власти, като всяка местна администрация в страната може да избере данъчна ставка според собствените си нужди.

Засега облагаемата стойност на една сграда се определя по различен начин в зависимост от вида на собственика и естеството на сградата. По-конкретно, в случай на жилищна сграда, собственост на физическо лице, тази стойност се изчислява според района, в който се намира, вида на строителството и определени коефициенти, предвидени в законодателството. За юридическо лице, независимо от вида на сградата, стойността се определя според окончателната оценка на строителните работи, покупната цена или стойността на последната оценка, изготвена от оторизиран оценител.

Румъния ще модернизира жп линиите си с €1,8 милиарда

Румъния ще модернизира жп линиите си с €1,8 милиарда

Северната ни съседка обновява поетапно железопътната си инфраструктура

Започвайки от 2023 г., независимо от вида на собственика или естеството на сградата, облагаемата стойност на сградата ще се определя според данните, съдържащи се в пазарните проучвания, администрирани от Националния съюз на нотариусите в Румъния, известен също като "нотариални мрежи". Освен това към стойността на сградата ще се добави и тази на земята, върху която е построена, взета от същите проучвания.

По изключение, ако стойностите в тези проучвания са по-ниски от текущите, от базата данни на местните власти, съответно тези, определени съгласно действащите към 31 декември 2022 г. правила за жилищни сгради, данъкът за 2023 г. ще се изчислява, като се вземат предвид най-високата му стойност.

Така данъкът върху сградите ще се увеличи от следващата година както за физическите, така и за юридическите лица, а само в някои изключителни случаи ще остане непроменен от 2022 г.