2018 година донесе на пазара на имоти символичен ръст при сделките от едва 0.09%. Още тогава в свой анализ Money.bg посочи, че пазарът изпада в застой. Първите данни за 2019-а вече са публикувани и показват същото.

Броят на сделките с недвижими имоти през първото тримесечие в София, който е най-големият пазар у нас, възлиза на точно 5641 броя. Спрямо същия период на миналата година ръстът е в размер на точно 10 сделки повече. В процентно изражение това означава 0,17% нагоре.

През миналата година общият брой на покупко-продажбите на жилища в столицата възлиза на 28 232 броя, което беше само с 27 сделки повече от преходната 2017-а. Сега очевидно "тенденцията" на малката разлика продължава, което можем да разчетем отново като застой на пазара на имоти.

4 сигнала, че пазарът на имоти ще бъде различен през 2019-а

4 сигнала, че пазарът на имоти ще бъде различен през 2019-а

Той достигна своя пик, което обаче не означава още спад

В страната сделките тръгнаха надолу

Що се отнася до картинката в цялата страна, общият брой на сделките възлиза на 40 003 броя при 41 333 година по-рано по същото време. Това означава, че на национално ниво наблюдаваме спад от 3,21% през първото тримесечие, което е първи спад от две години насам. С оглед на по-голямата волатилност за тях обаче може да се заключи, че отново става дума за застой.

Много участници на пазара очакваха с интерес именно първите данни за 2019 година, които да послужат като ветропоказател накъде ще задуха вятърът. Така, както изглежда обаче, пазарът е в застой и няма ясна посока. Традиционно първото тримесечие на годината е най-слабото от нея, така че най-вероятно второто ще бъде нагоре, но остава въпросът: това ли е таванът на сделките в България и особено на водещия пазар София?