Към 30 юни нетните активи на пенсионните фондове са на стойност малко над 21 млрд. лв., съобщава БТА, като цитира данни на Комисията за финансов надзор.

Общо броят на лицата в четирите вида фондове е 4 965 310 души.

Детайли: Осигурените лица се увеличават със 77 649 или 1,59% на годишна база, има и повишение спрямо предходния месец.

Пенсионните фондове са събрали 15 милиарда лева. Но един ключов въпрос стои нерешен

Пенсионните фондове са събрали 15 милиарда лева. Но един ключов въпрос стои нерешен

Как ще бъде изплащана втората пенсия и защо едно законодателно решение ги ощетява значително

80,29% от осигурените са в универсалните пенсионни фондове. Тези в доброволните (ДПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ), заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми - 0,20 на сто.

Повишават се и нетните активи на пенсионните фондове - за година те са се увеличили с 14,08%. Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са над 1,251 млрд. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Още нещо: Лицата, получаващи плащания от фондовете към 30 юни 2023 г., са 16 096, от които 1695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

Един от пенсионните фондове вече е с отрицателна доходност

Един от пенсионните фондове вече е с отрицателна доходност

Резултатите на всички показват забавяне

През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 833 000 лв. за пенсии, 29 354 000 лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 000 лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто, отчита Комисията за финансов надзор.