Допълнителната сума към пенсиите в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена подкрепа за Великден на българските пенсионери, ще започне да се изплаща от 11 април, т.е. от утре, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). От тази дата пенсионерите, които получават пенсиите си през пощенските станции, ще могат да получават от там и еднократната допълнителна сума от 70 лева.

Изплащането на Великденска добавка става с отделен пенсионен запис и ще продължи до края на месец април. В случай че пенсионерът не успее да получи сумата в рамките на този срок, тя ще му бъде изплатена след поискване от териториалните поделения на НОИ, уточняват от там.

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

Средният размер на пенсиите при мъжете е по-висок от този при жените

Пенсионерите, които получават пенсиите си чрез банка или друг доставчик на платежни услуги, ще получат добавката под формата на допълнителен превод.

Сумата от 70 лв. ще достигне до над един милион и две хиляди пенсионери, които получават пенсия - без добавките и компенсациите към нея - в размер до линията на бедност от 504 лв. включително. За тази подкрепа Министерският съвет прие решение миналата седмица, с което одобри допълнителен трансфер в размер на 72 милиона лева към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Средният размер на увеличението при предходното преизчисление беше 13,20 лева