Депозитите на фирмите и домакинствата са се увеличили драстично за година, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Според паричната статистика на Централната банка в края на юли 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са достигнали 120.116 млрд. лв., като годишното им увеличение е с 10.8 на сто. Влоговете на нефинансовите предприятия са били 40.945 млрд. лв., като в сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 13.2 процента. А депозитите на финансовите предприятия нарастват с 4.9% и в края на месеца достигат 4.007 млрд. лева. Спестяванията на домакинства през седмия месец на годината достигат 75.165 млрд. лева. Те се увеличават с 9.9% спрямо същия месец на 2022 г.

Депозити, имоти или злато -  в какво да вложите спестяванията си?

Депозити, имоти или злато - в какво да вложите спестяванията си?

Стойне Василев, независим финансов консултант, с ценни съвети в подкаста "Силата на инвестициите"

Най-внушителен е ръстът при новите депозити на нефинансовите предприятия, е видно от лихвената статистика на БНБ. За година фирмените влогове с договорен матуритет в евро нарастват с над 300% и достигат 206.7 милиона лева. На фона на този ръст се увеличава и лихвата по влоговете - от минусови стойности (-0.29%), до 1.67%. 

Съществено увеличение (с над 280%) има и при фирмените депозити с договорен матуритет в лева, като в края на юли техният размер достига 484.6 милиона лева. Лихвите по тези влогове също бележат съществен ръст - от -0.24% през юли 2022-а до 1.76%, година по-късно.

При домакинствата също се наблюдава завишен интерес към спестяване в банки.

Към края на седмия месец от годината домакинствата са открили нови депозити с договорен матуритет в евро за 183.7 милиона лева. Това представлява увеличение със 77.8% или 80.4 милиона лева. Този засилен интерес към влоговете е съпътстван с увеличение на лихвите по този вид влогове - от 0.35% през юли 2022-а до 1.29% през същия месец на 2023 година.

Депозитите с договорен матуритет в лева нарастват за година с почти 58% и достигат в края на юли 183.7 милиона лева. При този вид влогове годишното увеличение на лихвата е най-минимално - от 0.13% до 0.66 на сто. 

В какво, ако не в депозити, да държите спестяванията си?

В какво, ако не в депозити, да държите спестяванията си?

Няколко предложения - с аргументите "за" и "против"

Припомняме, че през 2021 г. банките започнаха да преустановяват приемането на срочни депозити. До тази реакция на банките се стигна след година на масово "трупане' на влогове, което доведе до повече разходи за финансовите институции. Впоследствие, след нормализиране на ситуацията финансовите институции започнаха постепенно да предлагат отново този вид услуга.