Монополът на Българските държавни железници е напът да приключи. Министерският съвет обяви, че приема решение за провеждане на процедура за избор на превозвач за обществен превоз с железопътния транспорт в България. Той включва превоз на пътници на територията на цялата страна. Правителството възлага на министъра на транспорта и съобщенията да проведе процедурата по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост България е поела ангажимент пред Европейската комисия от 1 януари 2025 г. да бъде дадена възможност и на други железопътни превозвачи, освен БДЖ, да осигуряват услугата превоз на пътници, която също да е субсидирана с пари от държавата. Настоящият договор за превоз на пътници между "БДЖ Пътнически превози" и държавата изтича в края на 2024 година.

Затова и се предвижда новият договор за извършване на пътническите превози да бъде сключен за срок от 15 години, считано от 01.01.2025 г. В случай, че сключването на договора за обществена услуга доведе до смяна на оператора, се предвижда прехвърляне на правата и задълженията на работниците и служителите, заети в настоящия оператор и спазване на определени социални стандарти за целия персонал, участващ в предоставянето на услугата за обществен транспорт.

Снимка 652676

Източник: БДЖ

В условията на поръчката ще се включат изисквания за продължителност, редовност, капацитет и качество на предлаганата услуга, както и редът за тяхното отчитане. Изпълнението на поръчката ще се осъществи с подвижен железопътен състав, предоставен от държавата, както и със собствен такъв, при условия и ред, определени в документацията за обществената поръчка.

БДЖ купува 76 вагона от Deutsche Bahn: означава ли това високоскоростни влакове

БДЖ купува 76 вагона от Deutsche Bahn: означава ли това високоскоростни влакове

Чрез новата доставка държавните железници ще модернизира тнад 20% от подвижния си състав

Данните показват, че годишно с железопътен транспорт в България се превозват над 30 милиона пътници. Обслужват се 678 гари в населени места на територията на цялата страна с над 500 влака ежедневно.

"Пимк Рейл" ще получи първия си влак за пътнически превози още тази година, но не разкри кога ще стартира истинската услуга

Първият частен влак пристига у нас още тази година, но не се знае кога ще потегли от София за Бургас

Какви ще са удобствата във влака?

За първи път БДЖ има конкуренция

Миналата година пловдивската частна транспортна компания "Пимк" обяви, че е получила лиценз за жп превоз на пътници от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация". Дейността на дружеството ще се извършва чрез фирмата "Пимк Рейл Експрес" ЕООД, която бе учредена и вписана в Търговския регистър през април тази година. Така държавното "БДЖ - Пътнически превози" за първи път в своята история ще има реален конкурент при превоза на пътници в България.

Пловдивската компания има лиценз за товарни превози и от 2015 година извършва жп превоз на товари. Лицензът за пътнически превози е бил издаден на 28 септември 2023 година.

Към днешна дата около 70% от пътническите вагони у нас не са претърпели капитални ремонти от години.

БДЖ има конкурент: пловдивската "Пимк" взе лиценз за влаков превоз на пътници

БДЖ има конкурент: пловдивска компания взе лиценз за влаков превоз на пътници

Ще се подобрят ли и държавните влакове?