Болерон открива нова глава в българското застраховане с въвеждането на своя AI застрахователен асистент, базиран на ChatGPT. Тази иновация не само улеснява клиентите, но и затвърждава позицията на компанията като технологичен лидер, който пръв въвежда най-новите налични технологии в своите продукти и услуги.

Какво е AI застрахователен асистент?

AI асистентът на Болерон е разработен на базата на технологията ChatGPT, адаптирана и "обучена" за нуждите на българския застрахователен пазар. Асистентът може да отговаря на въпроси, свързани с разнообразни застрахователни продукти и регулации, като предоставя информация в реално време. Той е обучен с помощта на общите условия на застрахователните компании за различните им продукти, както и със законодателството в областта на застраховането.

Каква е разликата със стандартен Чатбот ?

Разликата между стандартните чат ботове и генеративните изкуствени интелекти е съществена. Традиционните чат ботове следват предварително зададени скриптове и отговарят само на вече въведени често задавани въпроси, което ограничава тяхната способност да обработват сложни и неочаквани запитвания. Генеративните изкуствени интелекти като ChatGPT използват напредни алгоритми, които анализират контекста на запитването и отговарят в реално време с отговори, които не са предварително зададени. Тази способност ги прави изключително адаптивни и способни да отговарят на много повече индивидуални въпроси.

Какви предимствата създава AI асистента на Болерон за клиентите?

В дигиталната ера технологиите продължават да трансформират традиционни индустрии, като внaсят удобство и иновации, които значително улесняват живота на потребителите.

Предоставянето на моментален достъп до точна и подробна информация улеснява клиентите на Болерон при избора на подходяща застраховка. Така се спестява време и усилия като се елиминира необходимостта от обаждания или лични срещи със застрахователни агенти. Клиентите могат да получават индивидуализирани отговори на своите въпроси във всеки един момент, което прави процеса на застраховане по-прозрачен и достъпен.

Внедряването на AI в застраховането създава нови възможности в предлагането на персонализирани застрахователни услуги и подобряване на клиентското обслужване. С разширяването на базата данни и усъвършенстване на алгоритмите, AI асистентът ще става все по-точен и полезен за обслужване на клиентите. При това 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата.

Какви са предимствата за Болерон?

Внедряването на AI асистент е критична стъпка в стратегията за развитие и позициониране на Болерон на застрахователния пазар. Иновацията носи ползи, които могат значително да подобрят качеството и ефективността на различни бизнес процеси. Ето някои от ключовите предимства на използването на AI асистент:

Подобрено клиентско обслужване: AI асистентът е наличен 24/7, което означава, че клиентите могат да получат нужната информация или помощ във всеки един момент, без ограниченията на работно време.

Бързина на отговор: AI асистентът обработва запитвания много по-бързо от хората, което свежда до минимум времето за изчакване и подобрява общото потребителско изживяване.

Точност и съгласуваност: Веднъж настроен, AI асистентът предоставя последователни и точни отговори, което намалява риска от човешки грешки.

Намаляване на оперативни разходи: Автоматизацията на задачи, които обикновено изискват време от служителите, може значително да намали разходите за работна сила и да повиши общата оперативна ефективност.

Удовлетвореност на клиентите: Бързите и точни отговори, възможност за персонализация и постоянната достъпност водят до по-висока степен на удовлетвореност сред клиентите.

Ефективност и скалируемост: AI асистентът може лесно да се справи с увеличаващ се обем от запитвания без нужда от допълнителни ресурси, което го прави идеален за разрастващият се бизнес на Болерон. Автоматизацията на рутинни задачи освобождава човешки ресурси за по-сложни и стратегически дейности, като същевременно намалява възможността за грешки. Това повишава общата ефективност и намалява разходите, което е от съществено значение за поддържането на конкурентоспособни цени и маржове.

Иновационно лидерство: Интеграцията на AI технологии подчертава ангажимента на Болерон към иновации и технологично лидерство. Това позиционира компанията като пионер в прилагането на нови технологии в българския застрахователен сектор и я отличава като модерна и прогресивна организация.

Диференциация на пазара: Предлагането на полезни технологични решения като AI асистент отличава Болерон от конкуренцията, предоставяйки уникална стойност за клиентите, които търсят бързо и удобно застрахователно обслужване.

Бъдещи възможности за развитие

Внедряването на изкуствен интелект в застраховането отваря нови възможности за предлагане на персонализирани застрахователни услуги и подобряване на клиентското обслужване. С разширяването на базата данни и усъвършенстване на алгоритмите, AI асистентът ще става все по-точен и полезен за клиентите.

Изкуственият интелект вече трансформира застрахователната индустрия като увеличава ефективността, намалява разходите и подобрява персонализацията на услугите. В близко бъдеще той ще играе критична роля в анализа на риска и прогнозирането на застрахователните събития с невиждана досега точност, което ще позволи на компаниите да предлагат по-прецизно ценообразуване и по-добре адаптирани застрахователни продукти за своите клиенти.

Изкуственият интелект ще играе ключова роля и в автоматизирането на основни процеси като обработката на претенции и управлението на взаимоотношенията с клиентите, осигурявайки по-бърз и удобен за клиентите процес.

По този начин AI не само усъвършенства традиционните оперативни дейности, но също така отваря пътя за нови модели на обслужване, насочени към нуждите на съвременните потребители.