Бързото развитие на изкуствения интелект (AI) може да доведе до автоматизиране на една четвърт от работата в САЩ и Европа, като този процес може да остави около 300 милиона души без сегашната им работа. Това става ясно от изследване на Goldman Sachs, цитирано от световните агенции.

Инвестиционната банка съобщава, че "генеративните" AI системи като ChatGPT, които могат да създават съдържание, неразличимо от произведеното от човек, вероятно ще доведат до бум в производителността, който в крайна сметка може да повиши годишния глобален брутен вътрешен продукт със 7% за период от 10 години.

На този фон обаче технологията може да доведе и до "значителни смущения на пазара на труда", излагайки на риск от автоматизация около 300 милиона работни места в Европа и САЩ.

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

А какво е положението при доставчици на "облачни" AI услуги

Най-голям риск има за юристите и административния персонал

В САЩ най-голям дял от работните места, които биха могли най-бързо да бъдат автоматизирани, са в областта на административните дейности (46%), в правната сфера (44%). Следват архитектите и инженерите (37%). Във финансовата индустрия ще бъдат заменени 35 на сто от работните позиции.

За хората, чиито професии засега не изглеждат застрашени от изчезване, вероятно около половината от задачите им ще бъдат автоматизирани. Плюс за тези хора е, че голяма част от времето им ще бъде освободено за по-продуктивна дейност, пише още в доклада.

В САЩ това ще е валидно за 63% от работната сила. Други 30 на сто, заети с физически труд или на външни работни места, няма да бъдат засегнати, въпреки че работата им може да е податлива на други форми на автоматизация.

"Около 7% от американците са на работни места, където поне половината от задачите им могат да бъдат извършени от генеративен АI и могат да бъдат заменени", пишат експертите от Goldman Sachs.

Попитах ChatGPT няколко въпроса за България – ето какво отговори!

Попитах ChatGPT няколко въпроса за България – ето какво отговори!

Определено информацията на чат-бота за родните компании изостава (във времето)

Според тях подобно ще бъде въздействието и в Европа. Най-засегнати от изкуствения интелект може да се окажат административните дейности (45%), а най-малко - професиите, свързани със занаятчийството (4%). Около

24% от работата в Европа навярно ще бъде автоматизирана - малко под средното ниво от 25% в САЩ

На глобално ниво е изчислено, че около 1/5 от работата може да бъде извършена от AI - или около 300 милиона работни места на пълен работен ден в големите икономики.

Брюксел все по-бързо опитва да напредне относно формулировката на Закон за изкуствения интелект, който трябва да опази хората и бизнеса от различни рискове, които крие напредването на технологията. Очаква се законът да бъде важна и основна част от законодателството на ЕС, регулиращо използването на AI в Европа.

Законодателите предлагат да се класифицират различни AI инструменти, според тяхното възприемано ниво на риск - от ниско до неприемливо.

Правителствата и компаниите, използващи тези инструменти, ще имат различни задължения в зависимост от нивото на риска.

Към момента обаче бързият технологичен напредък, като например на приложението за генеративен изкуствен интелект ChatGPT, усложнява усилията на Европейския съюз да постигне съгласие по ключови закони.

Какво представлява Законът на ЕС за изкуствения интелект и от какво ще ни пази

Какво представлява Законът на ЕС за изкуствения интелект и от какво ще ни пази

Опасни ли са новите технологии?