Голяма част от жителите на Хърватия или близо 1,7 милиона души от 3,8 милиона, имат банкови спестявания в размер до 1000 евро. По-интересното е обаче, че близо 1 000 граждани (по-точно 964) имат спестявания над 1 000 000 евро. Това показват данни на Хърватската национална банка (HNB), цитирани от местни издания.

Данните на банката показват, че в края на юни 2023 г. 3,2 милиона граждани са имали спестявания в кредитни институции в размер на общо 35,2 милиарда.

Тук се включват депозити на притежатели в сметки на физически лица в кредитни институции в Хърватия. Около 81% от гражданите държат по-малко от 12% от общите депозити.

От общия брой спестяващи 1,7 милиона души (51,2%), са имали спестовни депозити в размер до 1000 евро и сумата в сметките им е малко над 337 милиона евро.

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в Хърватия?

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в последната държава, приела еврото?

С колко се различава часовата ставка на месечните заплати в двете държави?

Близо 1 000 хървати имат спестовни депозити за над един милион евро, а спестяванията им надхвърлят 2,4 милиарда евро. Техният дял в общия брой спестяващи е едва 0,03%, но техният дял е близо 6,9% от общите спестявания.

Малко над 685 000 от жителите със спестявания са имали такива, вариращи от 1000 до 5000 евро, а спестяванията им са общо около 1,7 милиарда евро.

Около 288 000 граждани (8,7%) са имали спестявания от 5000 до 10 000 евро, като тези спестявания надхвърлят 2 милиарда евро (дял от около 5,8% в общите спестявания).

Данните на HNB показват, че малко повече от 578 000 хървати са имали спестявания над 10 000 евро, дял от около 17% от общия брой на спестяващите. Те държат около 49% от общите депозити на стойност 17,4 милиарда евро.

Над 58 000 хървати, което представлява 1,8% от всички спестяващи, имат спестовни депозити над 100 000 евро и по-малко от един милион евро, а общите им спестявания са близо 11,3 милиарда евро, или 32% от стойността на общи депозити.

От HNB отбелязват, че през последното десетилетие концентрацията на депозити е леко намаляла, като депозитите са се увеличили значително във всички изследвани групи, като относителното увеличение е по-силно в групите с по-ниски депозити.

Централната банка отбеляза, че данните не включват информация за недвижими имоти, и други форми на финансови активи. Също така, данните се отнасят за индивидуални притежатели на сметки, а не за домакинства.