Средният американец има дългове в размер на $90 460 и нетно състояние от $748 800, пише CNBC.

Разбира се, изчисляването на средното състояние не дава цялата картина и има екстремни примери и от двете крайности. Докато едни страдат тежко от кризата и загубиха работата си, други успяха да увеличат значително богатството си благодарение на инвестиции в акции.

Нетното състояние — или общата стойност на активите минус дълговете — се увеличават с възрастта, особено благодарение на по-високите заплати, които носят и повече възможности за купуване на имоти и други активи, които поскъпват с времето.

Според Федералния резерв медианната стойност на богатството на американските домакинства с глава на семейството на възраст между 35 и 44 г. е $91 300. Средната е $436 200.

Нетно състояние на американските домакинства

Възраст на главата на семейството

Медианна стойност

Средна стойност

Под 35 г.

$13900

$76300

35 - 44 г.

$91300

$436200

45 - 54 г.

$168600

$833200

55 - 64 г.

$212500

$1175900

65 - 74 г.

$266400

$1217700

Над 75 г.

$254800

$977600

Има два начина за повишаване на богатството, пише CNBC. Първият е увеличаване на доходите, а вторият - повишаване на съотношението на спестяванията и инвестициите. В 30-те и 40-те години вече вероятно сте изтеглили най-значимите кредити в живота си, най-често за жилище.

Милениалите средно имат $78 396 дълг.