Финансовото господство е рядкост в изолирани държави, разпрострени в краищата на континентите. Нациите, които се свързват - процъфтяват заедно. Тези 15 най-богати европейски страни, както се вижда от техния висок БВП на глава от населението, демонстрират уникален набор от взаимосвързани култури, индустрии и начин на живот. За точна оценка на регионалното положение на тези страни са от съществено значение два показателя: паритет на покупателната способност (ППС) и брутен вътрешен продукт (БВП). ППС е измерим чрез цената на определени стоки във всяка страна, докато БВП е годишна мярка за всички произведени и продадени крайни стоки и услуги.

15-те най-богати европейски страни БВП на глава от населението
Люксембург $146 259
Ирландия $139 844
Швейцария $87 522
Норвегия $82 496
Сан Марино $74 970
Нидерландия $72 363
Дания $72 167
Исландия $69 811
Австрия $69 399
Андора $67 735
Германия $65 865
Швеция $65 459
Белгия $64 125
Финландия $61 009
Малта $59 860

От Ирландия на северозапад до Малта на юг, тези нации са развили успешни глобални предприятия, които са допринесли значително за тяхното богатство.

1. Люксембург - $146 259

Люксембург

Източник: EPA/БГНЕС

Люксембург

Великото херцогство се отличава с това, че е една от най-богатите страни в света. Известен е с високия си жизнен стандарт, ниската безработица и стабилната икономика. БВП на глава от населението на страната е сред най-високите в Европа и е един от най-високите в световен мащаб.

Това богатство зависи от няколко фактора: Първо, стратегическото местоположение на Люксембург на кръстопътя между Германия, Франция, Белгия и Холандия му дава предимство в международния бизнес. Географското му положение също го прави чудесен център за транспортни услуги и логистични дейности. Освен това отворените политики на Люксембург към чуждестранните инвестиции му позволиха да се превърне във финансов център с много международни банки, работещи в страната.

Политическата стабилност на Люксембург също му позволи да насърчи икономическия растеж с течение на времето. Има история на мирно съжителство между своите граждани, надеждна инфраструктура и добре установена правна система, подкрепяща търговската дейност. Освен това неговата ефективна данъчна система го прави привлекателен за бизнеса, като същевременно предоставя финансови стимули, които спомагат за насърчаване на създаването на работни места и насърчават предприемачите да работят в неговите граници.

2. Ирландия - $139 844

Ирландия

Източник: iStock Images

Ирландия

Гражданите на Ирландия са невероятно трудолюбиви и отдадени, работят усърдно, за да поддържат икономиката процъфтяваща. Това, съчетано със стабилно правителство и международни инвестиции, позволи на страната да расте проспериращо.

Ирландската икономика отбелязва постоянен растеж през последните няколко години поради благоприятната си данъчна политика за бизнеса и инвеститорите. Тази достъпност привлече глобални компании, търсещи нови възможности, като същевременно създаде допълнителни възможности за заетост. Освен това Ирландия печели от членството в ЕС и навлизането на европейските пазари. 

Страстта на ирландския народ също допринася за поддържането на високи нива на икономически просперитет в Ирландия. Чрез своя стремеж и амбиция те са развили уникална култура, която се съсредоточава около творчеството и иновациите. Тези ценности им позволяват да създадат много успешни бизнеси и организации, посветени на подобряването на образованието и здравеопазването в тяхната нация.

3. Швейцария - $87 522

Швейцария

Източник: iStock Images

Швейцария

Швейцария е известна със своето богатство, като се гордее с един от най-високите доходи на глава от населението в света. Това предимство се дължи главно на нейните прогресивни икономически политики, развита финансова инфраструктура и висококвалифицирана работна сила. Страната е прегърнала технологичния напредък в банкирането, производството и други индустрии, което й позволява да остане конкурентоспособна на непрекъснато променящия се глобален пазар.

Швейцария също има ниски нива на неравенство между богати и бедни, което спомага за създаването на атмосфера на просперитет. Нейната данъчна система насърчава националните спестявания чрез ниски данъци върху доходите, а корпоративните печалби и капиталовите печалби са почти напълно освободени от данъци. Освен това правителството инвестира сериозно в научни изследвания, развитие и инфраструктура, осигурявайки необходимата среда за растеж и просперитет на бизнеса.

Нещо повече, мирът и политическата стабилност на Швейцария са неразделни компоненти на нейния цялостен икономически успех. В продължение на векове на неутралитет те успяха да запазят неутрална позиция както във военно, така и в политическо отношение, като същевременно активно се ангажираха с други страни по икономически въпроси. Тази дипломация им позволява достъп до ценни чуждестранни пазари, без да рискува тяхната сигурност или автономия.

4. Норвегия - $82 496

Норвегия

Източник: iStock Images

Норвегия

Норвегия отдавна е една от най-богатите страни в света и няколко причини допринасят за нейния успех. Природните ресурси на нацията - включително огромни петролни запаси, водна енергия и минерали - са жизненоважни за икономическия възход на Норвегия. Освен това правителството на Норвегия даде приоритет на инвестициите в образованието, иновациите и научните изследвания, което му позволява постоянно да извлича значителна възвращаемост от своите инвестиции. Освен това Норвегия е глобален лидер в стандартите за прозрачност и корпоративно управление; това спомага за привличането на чужд капитал и създава благоприятна среда за насърчаване на растежа на бизнеса. И накрая, Норвегия също има достъп до добре образована и квалифицирана работна сила, което улеснява предприятията да намерят работници, които отговарят на техните нужди.

5. Сан Марино - $74 970

Сан Марино

Източник: iStock Images

Сан Марино

Икономическият просперитет на Сан Марино е резултат от добри условия в комбинация с правителствени инициативи. Ниските данъчни ставки, силните международни инвестиции и авангардни индустрии превърнаха Сан Марино в център за предприемчиви хора и фирми. Населението е високо образовано и опитно в области като финанси, медицина, технологии, инженерство и медии.

Добре изградената инфраструктура на Сан Марино го прави привлекателен за инвеститори от чужбина. Пътищата са добре поддържани, а данъчната система е създадена, за да предостави на чуждестранните компании благоприятни стимули. Образованието също е високо ценено в Сан Марино, с държавни колежи и частни университети, предлагащи научни, художествени и хуманитарни програми.

Управляващото тяло на нацията има личен интерес от улесняване на растежа. Този орган дава субсидии за насърчаване на създаването на работни места и предоставя инвестиционни данъчни кредити за насърчаване на технологичното разширяване в цялата страна. Освен това социалните придобивки като здравно осигуряване, пенсионно осигуряване и помощ за инвалидност са достъпни за неговите граждани.

6. Нидерландия - 72 363 долара

Холандия

Източник: iStock Images

Холандия

Нидерландия е известна като богата страна, която се гордее с напреднала и просперираща икономика. Успехът му е свързан с няколко фактора, включително фискална дисциплина, стабилна инфраструктура, образована работна сила и достъп до световните пазари. Като отворена икономика, демонстрирана от голямото си морско пристанище в Ротердам, Нидерландия се възползва от международната търговия. Има диверсифицирано промишлено производство и силно развит сектор на услугите, който поддържа вътрешното търсене. Отличната транспортна система, която свързва нацията с други страни в региона, значително подкрепя този сектор. Нидерландия също се радва на високо качество на живот благодарение на цялостната си система за социално подпомагане, която гарантира, че всички граждани имат достъп до финансирани от правителството здравни и образователни програми на разумна цена. Освен това страната може да се похвали с технологично напреднал селскостопански сектор, който произвежда храна с превъзходно качество и количество.

7. Дания - $72 167

Дания

Източник: iStock Images

Дания

Изключителните икономически резултати на Дания укрепиха нейното богатство. Ниският процент на безработица, стабилната банкова система и бързият растеж на производствените сектори допринесоха за просперитета на Дания. Освен това датското правителство е приложило политики, насърчаващи иновациите и конкуренцията, което води до процъфтяваща бизнес среда. Освен това голяма част от населението е високо образовано, което спомага за улесняването на разработването на нови продукти и услуги.

Най-санкционираните държави в света

Най-санкционираните държави в света

Топ 7

Освен това Дания се радва на широка система за социални помощи, подкрепена от високи данъчни ставки, гарантиращи, че гражданите получават необходимите ресурси за удобен поминък. И накрая, Дания печели от това, че е част от Европейския съюз (ЕС), което осигурява достъп до световните пазари и позволява по-малко търговски бариери.

8. Исландия - $69 811 

Исландия

Източник: iStock Images

Исландия

Исландия е известна с икономическия си успех и се превърна в една от най-богатите страни в света. Със само около 380 000 души, Исландия в момента се радва на годишен брутен вътрешен продукт на глава от населението, по-висок от много от европейските страни. Това богатство може да се дължи на три основни фактора: висок процент на спестявания, стабилна банкова политика и стабилна риболовна индустрия. Гражданите на нацията имат висок национален процент на спестявания; всъщност е един от най-високите в света. Това позволява на исландците да инвестират повече в икономиката.

Освен това Исландия е приложила стабилна банкова политика, която й позволява да се възползва от възможностите за растеж в чужбина и да избегне финансова катастрофа в страната. И накрая, Исландия разчита в голяма степен на своята риболовна индустрия, осигурявайки продоволствена сигурност и структура на икономическата си система. Индустрията дава работа на около 3,9% от населението на Исландия и генерира 43% от общите приходи от износ годишно. Той също така действа като буфер срещу външни сътресения, като например промени в обменните курсове или колебания на чуждестранните пазари. Поддържайки силен фокус върху риболовната индустрия, Исландия остана икономически сигурна, дори когато други страни преживяват сътресения или рецесия.

9. Австрия - $69 399

Австрия

Източник: iStock Images

Австрия

Богатите природни ресурси, стратегическото местоположение и добре развитата инфраструктура на Австрия са в основата на нейния икономически успех. Страната също така се възползва от висококвалифицирана работна сила и ниски нива на безработица. Освен това Австрия внимателно управлява финансите си, за да остане икономически силна по време на глобалната нестабилност.

Правителството на Австрия упражнява фискална отговорност, като поддържа балансиран бюджет и управлява публичния дълг. Страната също така успешно диверсифицира икономиката си, за да стане една от най-конкурентоспособните нации в Европа. Тази диверсификация позволи на Австрия да остане устойчива на непредсказуеми макроикономически условия.

В кои държави гражданите притежават най-много оръжия?

В кои държави гражданите притежават най-много оръжия?

И да не забравяме: не оръжията убиват, а хората, които ги използват

Освен това Австрия е привлекателна дестинация за преки чуждестранни инвестиции поради благоприятната си бизнес среда и силно интегрираните експортни пазари. Освен това австрийското правителство подкрепя иновациите на всички нива с данъчни стимули, грантове за научни изследвания и други програми, насърчаващи предприемачеството и бизнеса, ориентиран към растеж.

10. Андора - $67 735 

Андора

Източник: iStock Images

Андора

Андора е богата нация с уникален икономически модел, който допринася за нейното богатство. Процъфтяващата туристическа индустрия на страната се възползва от ниските данъци, което позволява на бизнеса да изнася стоки без високи режийни разходи. Освен това правителството се ангажира с проактивни фискални политики, като например целенасочено използване на субсидии и инвестиции, които привличат чужд капитал. Освен това правата на частна собственост са защитени от строги закони и механизми за прилагане - предоставяйки достатъчно стимули за бизнеса да инвестира в страната. Благодарение на стратегическото си местоположение между Испания и Франция, Андора може да се похвали с отлични геополитически условия, които я правят желан търговски партньор, подобрявайки още повече нейните икономически възможности.

11. Германия - $65 865 

Германия

Източник: iStock Images

Германия

Германия е страна с огромно богатство и развитие. Тя е дом на оживена икономика, която се разрасна значително през последните няколко десетилетия, подхранвана от жизнената култура, силния фокус върху образованието и прогресивното лидерство.

Германското правителство наблегна на инвестициите в образование и технологии, което води до образована работна сила с отлични технически умения. Тези инвестиции позволиха на нацията да привлече таланти от световна класа от други страни и бизнес инвестиции. Тъй като Германия продължава да произвежда авангардни технологични постижения, в резултат на това изследователската й мощ бързо нараства. Въпреки това много критици посочват липсата на инвестиции в ядрената енергия на Германия като една от най-големите слабости на страната.

Най-големите източници на електроенергия в Европа по държави

Най-големите източници на електроенергия в Европа по държави

Една от големите страни доста успешно се справя с прехода към възобновяеми енергийни източници

Въпреки това Германия продължава да насърчава иновациите чрез различни стартиращи инициативи и начинания, които позволяват на предприемачите да представят своите продукти и услуги по света. Този обхват увеличава икономическата мощ на Германия с увеличени възможности за предприятия от всякакъв размер във всички сфери на индустрията. И накрая, модерната инфраструктура в цяла Германия помага на компаниите да се адаптират бързо, когато се появят нови тенденции на пазара.

12. Швеция - $65 459

Швеция

Източник: iStock Images

Швеция

Швеция исторически е възприела свободната търговия, насърчавайки я към изграждане на силни търговски връзки с други европейски страни. Освен това, Швеция има високообразовано население, способно да се адаптира към технологичните промени и да модернизира пазара на труда.

Освен това правителството на Швеция знае как да използва огромните си природни ресурси. Този начин на действие позволи инвестиции в инфраструктура и обществени услуги, което води до по-високо качество на живот на гражданите. Освен това благоразумната фискална политика на Швеция насърчи растежа и поддържа ниски разходи. Като такива, предприятията се радват на ниски данъци и щедри стимули за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност.

Комбинацията от тези фактори кулминира в една просперираща нация, която продължава да бъде привлекателна дестинация за фирми, които искат да се разширят или да инвестират в Европа. Шведското правителство се придържа твърдо към етичната основа, отразена в неговите закони и разпоредби. Това създава безопасна среда, в която честните бизнеси могат да процъфтяват.

13. Белгия - $64 125 

Белгия

Източник: iStock Images

Белгия

Разнообразните индустрии на Белгия, от финансите до технологиите и транспорта, укрепват нейните стабилни икономически основи. Добре развитата и високоефективна финансова система на Белгия постоянно привлича чуждестранни инвестиции. Освен това страната може да се похвали с висококвалифицирана работна сила, способна да се адаптира и въвежда иновации в бързо променящите се световни пазари.

В допълнение, чрез внимателно фискално управление и разумни данъчни политики, страната генерира висок икономически растеж с течение на времето. Белгия също печели от това, че се намира в сърцето на Европа, което й позволява да се възползва от регионалните търговски сделки и да има достъп до международни капиталови пазари.

И накрая, държавата също се радва на солидни социално-културни връзки със своите съседи, което допълнително допринася за процеса на създаване на богатство. Наблюдателите разбират, че Белгия е усвоила изкуството да създава богатство за себе си чрез комбиниране на традиционни и модерни техники.

14. Финландия - $61 009

Финландия

Източник: iStock Images

Финландия

От силната икономика на Финландия до нейните новаторски публични политики, страната има много предимства, които са й позволили да постигне богатство. Икономиката на Финландия се движи от износа, което й помогна да се разнообрази и да остане конкурентоспособна в световен мащаб. Страната се гордее с производството на висококачествени стоки и услуги и поддържа ниски нива на корупция в целия бизнес сектор. Освен това Финландия е инвестирала сериозно в образование и научни изследвания, което й позволява да изпреварва технологичния напредък. Тази добре обучена работна сила също допринася за икономическия динамизъм на Финландия.

Новосъздадените чуждестранни фирми в Турция - от граждани на кои държави са най-много

Новосъздадените чуждестранни фирми в Турция - от граждани на кои държави са най-много

Германските фирми са на трето място

Правителството на Финландия също играе съществена роля в насърчаването на икономическия успех. Той определя стабилни фискални политики, които насърчават стабилността и растежа, като същевременно насърчават развитието чрез инвестиции в инфраструктура и насърчаване на предприемачеството. Освен това данъците са прогресивни, което позволява на отделните граждани да дадат своя справедлив дял за благосъстоянието на страната, без да възпрепятстват способността им да спестяват или инвестират пари за бъдещето си.

И накрая, Финландия е особено привлекателно място за чуждестранни инвестиции поради своята стабилна политическа среда и отлична репутация на безопасно място с едни от най-високите стандарти за качество в Европа. Тази полезност допълнително допринася за цялостното богатство на Финландия, като предоставя повече възможности за физически лица и фирми.

15. Малта - $59 860

Малта

Източник: iStock Images

Малта

Малта е просперираща островна държава в Средиземно море. Тя има сравнително малко население от 547 000 души, но се гордее с един от най-високите доходи на глава от населението в региона. Това богатство е очевидно както от икономическа, така и от социална гледна точка.

Икономиката на страната зависи от нейните богати природни ресурси, като варовик и сол, и стратегическото местоположение. Това богатство позволи на Малта да инвестира сериозно в инфраструктурни проекти, като пътища и болници, създавайки работни места за жителите и стимулирайки икономическия растеж. Малта също се възползва от ниските данъчни ставки, като данъците са ограничени до 15 процента от доходите, спечелени от фирми или физически лица.

Петте европейски държави, които добиват най-големи количества дърва за огрев

Петте европейски държави, които добиват най-големи количества дърва за огрев

Евростат отчита ръст на добива на дървесина

Подобно на други в този списък, Малта се възползва от притока на чуждестранни инвестиции, тъй като секторът на финансовите услуги е един от най-напредналите в Европа. Секторът предоставя широк спектър от услуги, включително банково дело, застраховане и управление на инвестиции, като по този начин предоставя възможности за работа на професионалисти, които са се преместили от други страни тук, търсейки по-добри перспективи за работа. В резултат на това Малта претърпя значително развитие през последните години. Това включва подобрения в образователните стандарти, здравните заведения и цялостното качество на живот на живеещите там.

Източник: World Atlas