Премиерът Сергей Станишев и председателят на ДАИТС Пламен Вачков откриха Националната електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавната администрация, която ще освободи ресурс от над 50 млн. лв. годишно, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Към момента мрежата обхваща администрациите на 19 областни града в страната, като гарантира висока скорост и надеждност на пренасяната информация между централните и териториалните администрации на изпълнителната власт.

Мрежата осигурява предаване на данни, глас и видео, интеграция на телефонни централи, видеоконферентна връзка и други.

Бързото изграждане на съобщителната мрежа дава възможност за реализацията на проекта за изграждане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер „112".