Общият доход на едно домакинство през август е нараснал с близо 10% спрямо 2005 г. до нивото от 532.95 лв., показват изнесените днес данни от Националния статистически институт.

Средно на лице сумата е 213.29 лв. за август, като тя е била 190.92 лв. за същия период 2005 г.

Най-голям процент от доходите на домакинствата за месеца идват от работни заплати (50.4%) и пенсии (23.4%).

Най-много разходи са отделяли домакинствата през август тази година за храна (37.3%) и жилища, вода и електроенергия (14%). Значителен процент от своите приходи домакинствата отделят за транспорт - близо 7%.

Най-потребявани през месеца са зеленчуците (11.4 кг. средно на домакинство), следвани от плодовете (7.9 кг.) и хляба (9.6 кг.).