Вече е ясен съставът на ръководството на Фонда на фондовете, който ще управлява и конкролира финансовите инстументи по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В Управителния съвет ще влизат трима членове, чиито имена са Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. Всички те са с професионален опит във финансовата сфера.

Ръководството на новата структура беше представено от финансовия министър Владислав Горанов. По неговите думи през първия програмен период инструменти за финансов инженеринг са ползвани в две Оперативни програми - ОП "Конкурентоспособност" - инициативата - JEREMIE; ОП "Регионално развитие" - JESSICA.

"Министърът на финансите координира прилагането на инструментите на финансов инженеринг в програмния период 2014-2020 година", обяснява още ресорният министър, цитиран от агенция „Фокус".

Според изчисленията на Горанов сега са предвидени общо 777 млн. евро за финансов инженеринг по програмите "Иновации и конкурентоспособнос: "Регионално развитие", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси".

През септември Министерски съвет (МС) взе решение финансовото министерство да бъде подпомогнато от експерти от Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка за изграждането на Фонда на фондовете.