Националната пътна агенция погаси задълженията си за първото полугодие на 2008 година.

Това стана, след като от агенцията са наредили 37,5 млн лв. към 166 фирми, които имат сертифицирана и фактурирана работа за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.

Парите са изплатени на фирмите, които са приключили ремонтите на пътищата в етап, който подлежи на сертифициране, допълниха за Money.bg от пресцентъра  на НАПИ.

От пресцентъра припомнят, че на 27 октомври агенцията е изплатила близо 50 млн. лв. от текущите си задължения към фирмите изпълнителки и допълнително 12 млн. лв. авансово за зимната подготовка на пътищата, която включва закупуване на консумативи - сол, пясък, луга.

Към настоящия момент почти всички дългове на НАПИ за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане са погасени.

Тази седмица НАПИ продължава изплащането и на дължимите суми към фирмите, сключили договори за основен ремонт и строителство на инфраструктурни обекти, с което агенцията финализира покриването на всички свои дългове до момента.

Припомняме, в началото на октомври НАПИ разпредели държавните средства между 166 фирми. Сумата, която се разпредели на 1 октомври, представляваше „голяма част" от задълженията на НАПИ към фирмите, част от които са получили близо 100% от фактурираните суми, други едва между 2 и 3%.   

Тези „диспропорции" са наложили приемането на план, според който на първо място на всички фирми, получили по-малко от 50% от фактурираните суми, ще получат 50% от общата фактурирана стойност.

За останалите, които до този момент са получили от държавата повече, ще се изплатят допълнително между 30% и 10% от общите задължения.