Ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура" ще наеме на работа 20 младежи в неравностойно положение, съобщиха от компанията. Тази новина е оповестена по време на Социално-образователна борса под патронажа на президента на Република България г-н Георги Първанов.

НКЖИ е социално отговорна компания, изтъкнал е генералният й директор Антон Гинев.  Тя се присъединява към „благородната кауза на президента Георги Първанов, защото е убедена че младите хора са бъдещото на България".

Децата лишени от родителска грижа трябва да бъдат обградени с особено внимание, за да разкрият своя потенциал, допълва Гинев. Тези млади хора се ползват от специално внимание в кадровата политика на НКЖИ, която се фокусира върху „подпомагането на тези млади хора в тяхната трудова реализация, професионална квалификация и достойно бъдеще".

Национална компания „Железопътна инфраструктура" е създадена в началото на 2002 г., след разделянето на Национална компания „Български държавни железници". Общият брой служители в компанията в края на 2007 г. наброява 16 660 души. Средната работна заплата в НКЖИ в края на 2007 г. е 579 лева.

Двадесетте младежи, с които НКЖИ ще сключи договори, завършват своето средно образование тази година и са възпитаници на социалните домове в цялата страна. Всички те ще преминат специална програма за обучение и квалификация в Центъра за професионална квалификация на НКЖИ.

НКЖИ може да им предложи свободни работни места като: ръководител движение, постови стрелочник, прелезопазач, строителен техник по поддържане и ремонт на железопътни линии и съоръжение, кантонер, старши жп работник, електротехник по контактната мрежа, ел.монтьор, техник-механик по осигурителната техника и други.

При  засилен интерес от страна на младежите, НКЖИ има възможност да сключи и допълнителни договори за работа, посочва се в съобщението за пресата.

Освен работни места, инфраструктурната компания предлага и три вида програми - стажантска, стипендиантска и програма за повишаване квалификацията на служителите.