Българската народна банка обяви за май основен лихвен процент в размер на 3.81 на сто, съобщиха от банката.
Процентът за април бе 3.68%. Увеличението на лихвения процент спрямо миналия месец е в размер на 0.13 базисни пункта.

Основната лихва в страната е регистрирала ръст от близо 48 на сто на годишна база, след като за април миналата година ОЛП е бил 2.57%.

Статистиката на БНБ показва, че текущото ниво на лихвата е най-високо от май месец 2004 г., когато ОЛП е бил 3.83 на сто.

Най-нисък лихвения процент в страната ни е бил пък в периода февруари-април 2005 г., когато основната лихва беше под нивото от 2%.

Основният лихвен процент в страната се образува на базата на средната аритметична величина от стойностите на индекса LEONIA (Lev OverNight Index Average).

LEONIA e справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева за работните дни на предходния месец, който се използва за базисен период.