Новите страни членки на ЕС от източна Европа ще трябва да се изправят пред забавяне на икономическия растеж през 2009 година, въпреки че в момента се справят доста добре в това отношение в сравнение с останалите държави в блока.

Прогнозата за забавяне беше публикувана днес от Виенския институт за междубнародни икономически изследвания (WIIW).

Очаква се средният ръст на БВП на 10-те нови страни членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 година, да спадне до 4.9% през 2009 година, спрямо 5.2% за 2008 и 6.2% за миналата година.

Въпреки това ръстът остава доста по-висок от този на по-старите страни членки на съюза, за които Виенския институт прогнозира среден ръст от 1.5%, спрямо 1.7% за 2008 и 2.7% за 2007 година.

Най-голям растеж според изследването се очаква да постигнат България и Словения.

Според икономистите от WIIW издръжливостта на новите страни членки по отношение на забавянето в глобален мащаб, се дължи на комбинация от аспекти, като най-важните са цената на местните валути и ръста на заплатите.

Като перспективите не са оптимистични за всички. Очакванията са, че Латвия, Естония и Унгария ще отбележат ръст на БВП съответно с 1.0%, 1.0% и 3.4%.

Но от WIIW очакват и тези три страни да настигнат останалите нови членки на ЕС през 2010, когато средното увеличение на техния брутен вътрешен продукт ще достигне 5.5%.

Същата тенденция вероятно ще се наблюдава и в Хърватия и Турция, които кандидатстват за членство в Европейския съюз, като се очаква растежът на техните икономики през 2009 година да бъде съответно 4.5% и 5.0%, спрямо 4.2% и 4.0% през 2008.