Министър но образованието Сергей Игнатов ще представи проект за преквалификация на педагози, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Той се съфинансира от социалния фонд на Европейския съюз.

Проектът дава възможност до 2014 година над 42 000 учители, помощник-директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. Той се изпълнява от Министерството на образованието в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.