Компаниите от модерната търговия, или т.нар. ритейлъри, допринасят за 29,7% от общите приходи в търговията на дребно през 2021 година и наемат 20,9% от общия брой заети лица в сектора. Това показва доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ), който отчита публично обявените през миналата календарна година данни от компаниите и е направен по поръчка на Сдружение за модерна търговия.

Данните показват, че цялостното въздействие на модерната търговия върху българската икономика за 2021 г. възлиза на над 9.8 млрд. лева. Докладът е базиран на собствена методология на ИПИ и измерва както добавената стойност от дейността на компаниите от модерната търговия в България, така и допълнителните ефекти по веригата на доставките и свързаните отрасли.

Според анализа на експертите от института, средният доход на наетите в модерната търговия е с 63% по-висок от средния за търговията на дребно като цяло, което те отдават на по-високата производителност и ефективност на големите вериги.

"Данните от доклада ясно илюстрират важната роля, която модерната търговия има в сектора, приноса към българските производители, работните места и цялостната добавената стойност към българската икономика."

Собственикът на "Хиполенд" изгражда ритейл парк за €15 милиона в Добрич

Собственикът на българска верига за играчки изгражда ритейл парк за €15 милиона в Добрич

Търговският комплекс трябва да е готов до октомври догодина

Така главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов коментира резултатите и добави, че условно-дефинираният сектор "Модерна търговия" обхваща 79 отделни търговски дружества, които формират дейността на 67 отделни вериги от търговски обекти, всяка от които оперира под общ търговски бранд.

Човешки ресурс и възнаграждения

Освен цялостния ефект на търговските вериги върху икономиката на страната, докладът на ИПИ обръща и специално внимание на човешкия ресурс и възнагражденията. Анализът отчита, че през 2021 г. средната брутна месечна заплата на наетите в целия сектор търговия на дребно е 1 036 лв., а възнагражденията на колегите им в компаниите от модерната търговия са средно 1 690 лв., или с 63% над средното за сектора.

Производителността на труда в големите вериги е около 4-5 пъти по-висока от тази в микропредприятията в сектора.

Данните показват още, че наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 41,8 хил. души през 2018 г. до 43,3 хил. през 2021 г., като делът им се повишава до 20,9% от всички наети в търговията на дребно, а нетните възнаграждения, получени от тях, достигат 707 млн. лева.

Принос към българските производители

Общата стойност на разходите през 2021 г. на хранителните вериги, насочени към български доставчици, е над 2,85 млрд. лева, а най-значим размер на разходите за доставките им е насочен към производителите на месо и месни изделия (над 710 млн. лева), както и тези на мляко, млечни продукти и яйца (над 460 млн. лева).

Следват покупките на алкохолни напитки (над 390 млн. лева) и разнообразни преработени храни (над 370 млн. лева). В рамките на 200-250 млн. лв. са разходите за доставки, насочени към българските производители във всяка от следните категории: плодове и зеленчуци, хляб и хлебни изделия, безалкохолни напитки, захар и захарни изделия.

Според оценката на ИПИ дейността на българските производители на хранителни и нехранителни стоки, които доставят стоки на веригите в модерната търговия, генерира допълнителен ефект в икономиката на страната в размер на близо 2,6 млрд. лева от увеличени приходи на свързани предприятия и отрасли.

Добавена стойност към икономиката

Прекият принос към националната икономика на компаниите в модерната търговия, според ИПИ, достига близо 5,9 млрд. лева. Този принос е резултат от близо 4,8 млрд. лв. за доставки на стоки и услуги от български предприятия, инвестиции от близо 400 млн. лв. и над 700 млн. лева нетни заплати на наетите.

Според тях устойчивият ръст на приноса на сектора е обвързан с инвестициите и модернизирането на всички форми на търговия на дребно и покачването на производителността на труда.

Икономистите отчитат и още един резултат - близо 4 млрд. лева, които са принос на модерната търговия от вторичните ефекти по веригата на стойността в свързаните отрасли, инвестиционният процес и потреблението на наетите. Така общо създаденото търсене в българската икономика от дейността на компаниите в модерната търговия достига до почти 9,8 млрд. лева.

Акция на КЗК в млекопреработвателните сдружения, от бранша питат ще "влязат ли" и във веригите

Акция на КЗК в млекопреработвателните сдружения, от бранша питат ще "влязат ли" и във веригите

Проверява се кой завишава цените на сиренето и кашкавала