Протеиновите барове вече са навсякъде - от най-малкия квартален магазин, през фитнеса до големите търговски вериги. Последните обаче си "изпатиха" от този факт. През изминалата година между две от най-големите компании в бранша се води тиха "война", която навлече сериозни глоби на редица търговци.

Преди дни Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува решение, касаещо "ФИТСПО" ООД и "Фитспо Нутришън" ООД ("групата ФИТСПО" - FitSpo) и техният конкурен "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД (Born Winner).

В мотивите на жалбоподателя - групата ФИТСПО се посочва, че "действията на нарушителите могат да бъдат определени като опит конкурент да бъде изцяло изхвърлен от пазара на здравословни хранителни стоки и продукти в Република България". 

Зараждането на спора

През 2019 г. Венцислав Георгиев чрез свое дружество влиза на пазара на производство и търговия с овесени барове (flapjack), протеинови барове и протеинови сашета (протеин на прах, 30 гр.), като закупува дялове в съществуващо дружество на Антон Големанов ("ФИТСПО" ЕООД, с предишно наименование "ЕЙ ДЖИ ПРОДЪКТС" ЕООД). В края на същата година Венцислав Георгиев сключва договор за покупка на дялове за 50% от капитала на "ФИТСПО" ЕООД. Сделката е реализирана по предложение на Големанов, който според жалбоподателите след като е постигнал развитие на марката FitSpo, търси начин за разширение на бизнеса, включително чрез стартиране на собствено производство на тези продукти. Общата продажна цена на дяловете е в размер на няколко милиона евро.

През следващата година двамата съдружници създават "ФИТ СПО ГЛОБАЛ" ООД. Дружеството стартира производство на овесени барове през юли 2021 г. в построената от тях в Ямбол фабрика. За изграждането й дружеството инвестира освен средства на съдружниците, но и кредитни средства в размер на милиони евро.

През октомври 2022 г. паритетните съдружници Георгиев и Големанов решават да се разделят и да прекратят своето съдружие във "ФИТСПО". С тези прехвърляния de facto действителен краен собственик на капитала на двете дружества-молители става Венцислав Георгиев, а Антон Големанов излиза от бизнеса, като се съгласява да не извършва конкурентна дейност. 

Според искателите, по-малко от 7 дни след като Антон Големанов получава превод за продажната цена на своите дялове в групата "ФИТСПО", българският пазар е залят от продукти на "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД, марката BW BORN WINNER.

КЗК ще проверява заблуждава ли "ABO PHARMA Магнезий" потребителите

КЗК ще проверява заблуждава ли "ABO PHARMA Магнезий" потребителите

Какво е количеството магнезий в продуктите?

В жалбата се твърди, че продуктите на "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД - овесени барове (флапджак), протеинови барове, протеин на прах 30 гр. (сашета) са абсолютно идентични с тези, търгувани и произвеждани от "ФИТСПО" ООД и "ФИТ СПО ГЛОБАЛ" ООД.

Накратко казано в последствие групата ФИТСПО изпаднала в състояние на стоков дефицит, а чуждестранните фабрики изисквали 100% авансово предплащане на поръчаните количества.

Жалбоподателят призовал КЗК да установи прякото участие на Големанов при внедряването на клонинга "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД в големите вериги ще бъде установено от КЗК в хода на проучването.

Какво се оказало нарушението?

След проверка на казуса регулаторът наложил имуществена санкция на "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД в размер на 7% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. (равняваща се на 156 310 лв. ) за извършено нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция.

На Антон Големанов била наложена глоба от Комисията в размер на 40 000 лв., а на съдружника му Мартин Диндев - в размер на 20 000 лева. В хода на проучването било установено, че "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД извършва имитация по отношение на общия външен вид на всички разпространявани от него продукти в продуктовите групи флапджак (овесени барове), протеинови барове и протеин на прах, за което от КЗК наложили санкция, която възлиза на 1% от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. за всяка от трите продуктови групи - по 22 330 лв за всяка. 

Billa се оплака от административен произвол

Най-голямата търговска верига по брой магазини у нас се оплака от административен произвол

Нейните магазини няма да се включат в инициативата на властта "Достъпно за вас" - поне на този етап

Изтегляне на продуктите Born Winner

От адвокатската кантора, представляваща "ФИТСПО" уведомили търговските партньори на дружеството, че в резултат от решението на КЗК, компанията трябва да преустанови предлагането (продажбата, разпространението, търговията) на всички продукти в продуктовите групи флапджак (овесени барове), протеинови барове и протеин на прах с марка BW BORN WINNER.

В случай, че дружеството и неговите търговски партньор не изтеглят незабавно от търговската мрежа всички продукти, за които КЗК е установила имитация, ще е налице неизпълнение на решението на КЗК, за което на отговорните лица ще бъдат налагани периодични имуществени санкции.

"Born Winner" и процента на протеин

Припомняме, че през ноември изпълнителният директор на "Билла България" Вигинтас Шапокас насочи вниманието на медиите към казуса "Born Winner". Тогава няколко търговски вериги получиха огромни по размер глоби заради продажбата на протеинови барове, при които се оказало, че има разминаване между декларирано и реално съдържание.

По думите му "официалната версия" е, че клиент се оплакал в КЗП, че протеиновото ниво е по-ниско от официално обявеното. Последвал лабораторен анализ, който открил, че протеинът е с 1 грам по-малко. Комисията изпратила инспекторите си в магазините на Billa, те установили, че продуктите се продават и всеки обект отнесъл по 30 000 лева глоба - общо 3 млн. лева за веригата. Същото се случило и с техни конкуренти.

"Инспекторите, които са отишли в нашите магазини, не са смеели да погледнат служителите ни в очите", подчерта тогава изпълнителният директор на българския бизнес на Billa.

Сдружението за модерна търговия отнесло въпроса до Министерството на икономиката, като е имало разговори с министър Богдан Богданов и негов заместник: "Те се извиниха, казаха, че са наясно, че това е несериозно. Имаме обещание за промени в КЗП - но кога?".

Междувременно, глобите падат в съда, но, както отбеляза Шапокас, съдебните разходи се плащат от българските данъкоплатци.