Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд София-област, с което незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), касаещо търговеца на протеинови барове Born Winner беше спряно

Припомняме, че в края на декември, след жалба на конкурентните компании ("ФИТСПО" ООД и "Фитспо Нутришън" ООД), зад бранда FitSpo, антимонополната комисия наложи имуществена санкция на "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" в размер на 7% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. (равняваща се на 156 310 лв.) за извършено нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция. На единият от съдружниците - Антон Големанов беше наложена глоба от Комисията в размер на 40 000 лв., а на другият - Мартин Диндев - глоба в размер на 20 000 лева. В хода на проучването от КЗК установили, че "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД извършва имитация по отношение на общия външен вид на всички разпространявани от него продукти в продуктовите групи флапджак (овесени барове), протеинови барове и протеин на прах, за което от КЗК наложили санкция, която възлиза на 1% от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. за всяка от трите продуктови групи - по 22 330 лв. за всяка.

След оповестяването на решението на КЗК от адвокатската кантора, представляваща "ФИТСПО" започнаха да уведомяват търговските партньори на "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ", че в резултат от решението на КЗК, трябва да се преустанови предлагането (продажбата, разпространението, търговията) на всички продукти в продуктовите групи флапджак (овесени барове), протеинови барове и протеин на прах с марка BW BORN WINNER.

От съдружници до врагове: FitSpo и Born Winner не успяха да си поделят българския пазар на протеинови барове
Обновена

От съдружници до врагове: FitSpo и Born Winner не успяха да си поделят българския пазар на протеинови барове

Един от търговците трябва да изтегли продуктите си

В случай, че "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" и неговите търговски партньор не изтеглят незабавно от търговската мрежа всички продукти, за които КЗК е установила имитация, ще е налице неизпълнение на решението на КЗК, за което на отговорните лица ще бъдат налагани периодични имуществени санкции, пише в уведомлението.

"След решението на КЗК ние буквално фалираме. В момента имаме стока за 2.5 милиона лева на пазара и още толкова на склад. Всичко това трябва да бъде унищожено, защото не можем да преетикетираме стоката си", коментира пред money.bg Виктор Атанасов, собственик на Born Winner.

От компанията подчертаха, че в решението на КЗК няма посочен аналитичен метод за сравнение на продукти.

"Няма посочена експертиза или допитване до потребители. На чисто субективен принцип на око са изведени "основни прилики" и "основни разлики".

Born Winner е пред фалит, оплака се от регулаторен произвол

Търговец на протеинови барове е пред фалит: Оплаква се от регулаторен произвол

Компанията е принудена да унищожи стока за 5 милиона лева

В определението на ВАС е записано, че съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Случаят се оказва такъв. 

"Изтеглянето от пазара на коментираните продукти и преустановяване на тяхната продажба при липса на установено нарушение с влязъл в сила акт, причинява вреди на оспорващото дружество. Тези вреди са значителни предвид установените обеми на продажби на продуктите в множество търговски обекти. Вредите са и трудно поправими при евентуална отмяна на решението на КЗК, с което са установени трите нарушения. Те са свързани със загуба на търговски партньори както в сферата на производство, така и на реализация на произведените продукти", смятат магистратите. И подчертават, че Административният съд е извел верен и обоснован извод, че разпореденото незабавно изпълнение относно изтеглянето от пазара на произведените продукти ще постави в реална опасност функционирането на Born Winner.

Установено било още, че при незабавното изпълнение на невлязлото в сила решение на КЗК част от дружествата - заемодатели на "Борн уинър глобал" ЕООД са заявили претенции за предсрочно погасяване на предоставените заеми.

Същевременно станало ясно, че наличността по банковите сметки на дружеството не позволява погасяване на получените заеми. В този смисъл постановеното незабавно изпълнение на невлязлото в сила решение на КЗК би поставило в неплатежоспособност "Борн уинър глобал" ЕООД.

"Затова тези вреди за "Борн уинър глобал" ЕООД са много по-значителни и по-трудно поправими от вредите, които по принцип настъпват от решения, на които е придадено незабавно изпълнение", отбелязват от ВАС.

Съдът се намеси в казуса с протеиновите барове Born Winner

Съдът се намеси в казуса с протеиновите барове Born Winner

Магистратите спряха изпълнението на решението на КЗК