В края на миналата седмица от Fibank (Първа инвестиционна банка) обявиха към своите миноритарни акционери и обществеността новината, че са ангажирали международната компания Citigroup Global Markets Limited като свой партньор в разглеждането на стратегически възможности за развитие. Разглежданите от банката опции включват - сключване на стратегически партньорства и/или консолидации, привличане на нови ключови инвеститори, както и емитиране на нов капитал за финансиране на бъдещия растеж на банката.

Съвземането на глобалната икономика и международните пазари след финансовите проблеми и фалита на Lehman Brothers явно са дали на Първа инвестиционна банка положителен сигнал да предприеме действия, с които да увеличи своето пазарно присъствие.

Всяка една от споменатите възможности би подкрепила стратегията за развитие на банката, която акцентира върху разрастване в секторите банкиране на дребно и кредитиране на малки и средни предприятия. Стъпката, която предприема Fibank не е изненада за следящите от близо банката миноритарни акционери. На своите редовни срещи с ръководството на банката те бяха запознати още през 2016 г. със стратегията на банката.

Fibank ангажира Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник

Fibank ангажира Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник

Ще консултира стратегическите възможности за банката

Веднага след старта на борсовата сесия в петък например акциите на банката се покачиха с над 10%. Историческата справка пък ни показва, че за последните 12 месеца, цената на акцията на банката бележи ръст от над 220%.

"Заедно с политиката си за устойчиво развитие Fibank работи и в посока диверсификация на кредитния портфейл и намаляване на кредитния риск, в сътрудничество с международната консултантска фирма Bain&Co", добавиха от финансовата институция, с основни акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Преди време Fibank поднови и своето дългогодишно сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC). Банката работи с IFC по конкретни действия за развитие на доброто корпоративно управление на Първа инвестиционна банка и управлението на риска. Този проект е в продължение на направено още през далечната 2010 г. проучване от страна на Международната финансова корпорация за прилагане на световните стандарти в доброто корпоративно управление, които Fibank прилага стриктно в своята дейност.

През изминалата седмица и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение за договорената сделка между гръцката банка NBG и белгийската финансова група KBC, която у нас придобива ОББ. Това ясно показва, че интересът от страна на чуждестранни инвеститори към българския банков сектор се е увеличил и от Fibank виждат благоприятна среда за изпълнение на своята дългосрочна стратегия на развитие.