Преди дни Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува Доклад за състоянието на глобалния баланс на основните зърнени храни и маслодайни семена.

За слънчогледовото семе показателите в баланса отново са коригирани във възходяща посока. Очакваната реколта е повишена с 500 хил. тона, до 54,5 млн. тона и то при положение, че в януарския доклад глобалната прогноза вече беше увеличена със същата стойност, а през декември - с драстичните 2,3 млн.т спрямо ноемврийските данни (51,5 - 2018/219 г. и 47,8 млн.т - 2017/18 г.).

Ако през януари основна заслуга за възходящата корекция беше на руските фермери, то сега украинците дръпнаха напред, отбелязва sinor.bg. Според февруарската редакция на баланса добивът от слънчоглед в Украйна вече се оценява на 16 млн.тона, в сравнение с 15,5 млн. тона очаквани през януари и 15 млн.тона реколтирани през 2018/19 стопански сезон.

За разлика от слънчогледа, при рапичното семе ситуацията изглежда все така неблагоприятна. Прогнозата за размера на световния добив е оставена на ниското януарско равнище - от 67,7 млн.тона, в сравнение с 72,8 млн.тона реколтирани през 2018/19 маркетингова година и 74,7 млн.т - 2017/18 г. Както вече бе коментирано в предишни обзори, на годишна база производството пада заради по-слабите реколти в ЕС и Канада.

Реколтата от рапица в ЕС през настоящата маркетингова година се оценява само на 17,0 млн.т, в сравнение с 20,0 млн.т - 2018/19 г. и 22,2 млн.т - 2017/18 г. Трябва да отбележим, че първоначалните прогнози за добива от рапично семе в ЕС са били много по-оптимистични - 71,8 млн.т, но климатичният фактор и този път компрометира европейската реколта.

Производство на слънчогледово и рапично семе в света, в млн. тона

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Прогноза 2019/20

Юли"19

Ян. "20

Фев. "20

Слънчоглед

40,3

48,0

47,9

50,6

50,5

54,0

54,5

в това число:

ЕС - 28

7,7

8,6

10,4

9,5

9,8

9,8

9,8

Украйна

11,9

15,2

13,7

15,0

14,8

15,5

16,0

Русия

9,2

10,9

10,4

12,7

12,0

15,3

15,3

Аржентина

2,7

3,6

3,5

3,8

3,8

3,2

3,2

Турция

1,1

1,3

1,6

1,8

1,6

1,8

1,8

Рапица - света

69,3

69,4

75,0

72,8

71,8

67,7

67,7

в това число: ЕС

22,0

20,5

22,2

20,0

18,7

17,0

17,0

Канада

18,4

19,6

21,3

21,1

20,1

19,0

19,0

Украйна

1,7

1,3

2,2

2,9

3,9

3,3

3,3

Русия

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,1

2,1

Източник: Sinor.bg