Въпреки външни фактори като висока инфлация и нестабилна политическа ситуация в региона, ритейлът в България се развива, продажбите и конкуренцията растат. Супермаркетите и хипермаркетите заемат все по-голям дял от пазара и се очаква да продължат да разширяват присъствието си. През 2022 година приходите на всички големи търговски вериги за хранителни стоки в България са се увеличили с 27% спрямо 2021 година.

Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в ИТ компанията IBA Bulgaria, отбелязва, че това води до повишаване на технологичната сложност на ритейла в страната. FMCG компании започват активно да въвеждат иновации, за да предложат на клиентите по-добри услуги и по-широка гама от продукти. Според експерти, 61% от ритейлърите инвестират в изкуствен интелект и анализи, тъй като компютърното зрение в продажбите днес заема ключова позиция сред съвременните системи.

Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в ИТ компанията IBA Bulgaria

Източник: IBA Group

Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в ИТ компанията IBA Bulgaria

Компютърното зрение в ритейла е нова реалност

Базираното на компютърно зрение ИТ решение Goods Checker отскоро е достъпно на българския пазар. Подходящо е за FMCG производители и дистрибутори, ритейлъри, мърчандайзинг агенции, фармацевтични компании. Решението автоматизира всички етапи на мърчандайзинга: създаване и редактиране на планограми, анализиране на стоките по рафтовете на магазините, сравняване на оформлението с планограмите и генериране на подробни анализи. То помага на FMCG компании да увеличат печалбите, да подобрят качеството и скоростта на одитите на търговските обекти, както и да наблюдават работата на служителите.

Традиционно служителите прекарват много време в ръчна проверка на наличността на стоките по рафтовете и съответствието на изложението с планограмите. Компютърното зрение значително ускорява този процес, идентифицирайки недостатъците с един поглед. Goods Checker разпознава продуктите на рафта и мърчандайзерът може незабавно да коригира изложението. Освен това всички данни за одита на обекта се изпращат на мениджъра, така че той да може да анализира необходимите KPI в реално време. Освободеното време на служителите може да се използва за изпълнение на други задачи или за посещение на допълнителни търговски обекти например.

Къде вече се прилага това?

Goods Checker вече се използва успешно от мърчандайзинг агенция в Източна Европа. Решението работи в повече от 4500 търговски обекта в цялата страна на клиента.

Сега, с ИТ решение, мърчандайзерите отделят само около 20 минути вместо час за съставяне на отчети след одит на търговски обект. Освен това самият одит се извършва до 50% по-бързо. Сега мърчандайзинг агенцията може да предложи на своите клиенти допълнителни услуги на мястото на продажба или да покрие повече точки на ден.

Снимка 658576

Източник: IBA Group

В допълнение, използването на Goods Checker минимизира влиянието на човешкия фактор. Това означава, че служителите на агенцията предоставят на клиентите точна, пълна и актуална информация навреме. Клиентите от своя страна могат бързо да реагират на промените в ситуацията, да вземат решения въз основа на текущи данни и да увеличат продажбите на своите стоки.

Бъдъщето на ритейла в България е в технологиите

Автоматизацията е инструмент, който е трудно да бъде пренебрегнат днес. Тя помага на компаниите бързо да се адаптират към пазарните промени, да използват ефективно ресурсите и като резултат да повишат конкурентоспособността. Освен това дава възможност да се съсредоточите върху стратегически важни задачи, подобрявайки производителността, ефективността на работа и повишавайки лоялността на клиентите.

Според скорошно проучване на SoftServe инвестициите в технологии се очаква да нараснат средно с 10% през 2024 година. Това е отговорът на 99% от анкетираните ръководители на фирми за ритейл. Това се дължи на това, че днес технологиите са основен фактор за привличане на клиенти.