Продуктивността е процес, който изисква старание и доза талант, а без нея със сигурност успехът би бил мираж. Все пак преди един служител да се справи с някоя задача, трябва да го планира.

Тази способност зависи от няколко фактора, като например организираността.

Ето няколко трика, които ако вършите правилно, със сигурност усилията ви ще ви се отплатят и ще станете много по-продуктивни на работното място.

  1. Направете си списък на свършената работа

Освен списък на нещата, които трябва да свършим, мотивиращо въздействие би имало и отбелязването на нещата, с които сме успели да се справим.

  1. Класирайте задачите, които искате да свършите

Освен да си съставите списък на нещата, които трябва да свършите, полезно би било да отделите приоритетните от тях, като посочите кои са големите цели и кои по-малките.

  1. Записвайте си как планирате да свършите недовършените задачи

Ключът към продуктивността е да избягваме прекарването на време вечер в леглото, мислейки за работата, която имате да свършите следващия ден.

Вместо това планирайте как да свършите недовършените задачи, което има мотивиращ ефект.

  1. Планирайте почивките си

Със сигурност всеки се нуждае от почивка - правете си кратки паузи през работния ден. Това ще помогне за продуктивността ви, както и ще засили мотивацията ви.

  1. Лягайте си в разумно време

Тялото има нужда от почивка и сън. Стоенето до късно със сигурност е един от най-големите врагове на продуктивността.

11 грешки, които ви делят от първия ви милион

11 грешки, които ви делят от първия ви милион

Обърнете им внимание