Някога смятали ли сте, че сте свършили повече работа, отколкото длъжностната ви характеристика го изисква? Не се притеснявайте, това е често срещано чувство, особено при американците.

Според анкета на Qualtrics, проведена сред 6000 служители в 14 държави в САЩ 11% от работниците надценяват своята продуктивност в сравнение с тази на сънародниците си.

Хората, които смятат, че правят повече от необходимото в работата си, са под влиянието на т.нар. Ефект Лейк Уобегън, носещ името си от измислен град, за който се разказва в дългогодишно американско радиопредаване.

Лейк Уобегън е описван като място, където „всички жени са силни, всички мъже са добре изглеждащи и всички деца са по-умни и по-добри от другите”.

В сравнение с американците, гражданите на Италия и Нова Зеландия рядко се възприемат като по-добри в професионален план от останалите си сънародници.

От Qualtricks са направили своите изчисления, като респондентите е трябвало първо да отговорят на въпроса колко от техните работни дни са били продуктивни, а след това са били помолени да сравнят своите постижения с производителността на техните сънародници. Разликата между първия и втория отговор на участниците е отразена в графиката.

Според нея непосредствено след американците се нареждат канадците, поляците, французите и испанците. В противоположния край на класацията са италианците, новозеландците, холандците и британците.

 

Снимка 228166

Източник: Agenda.weforum.org