Основната причина за смяна на работата е липсата на яснота за кариерното развитие и възможността за повишение, сочи изследване на лидера в HR решенията Adecco Group сред 400 специалисти в областта на човешките ресурси от всички отрасли на пазарите в Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка. "Това прозрение оспорва схващането, че служителите напускат компании поради лошите взаимоотношения с мениджърите", коментират от компанията.

Друга важна причина, посочена в проучването, е времето, отделено за ежедневно пътуване до работното място. Служителите, които пътуват на голямо разстояние до работното място, са по-склонни да търсят работа по-близо до дома. Анализът разглежда и допълнителните стимули (извън заплата), които са от съществено значение за промяна на работното място. Паричните стимули като бонусите, са сред най-атрактивните предимства на работодателите. След тях се нареждат допълнителната медицинска застраховка и непрекъснато повишаване на квалификацията в компанията.

Анализът показва, че най-големите разминавания между уменията, необходими на пазара на труда, и наученото от престоя в университета, са в областта на инженерните, ИТ специалности и телекомуникации, както и в сферата на управлението на човешките ресурси. Това несъответствие в техническите индустрии ще продължи да се увеличава с развитието на технологиите.

Хората, които са ангажирани в подбора на служители се интересуват първо от отношението и ценностите, показвани от кандидатите по време на интервюто и начина, по който те са съвместими с корпоративните ценности на компанията.

След първоначалната селекция, за една позиция средно се провеждат интервюта с 5 кандидати. Тази бройка варира значително в зависимост от индустрията, броя на кандидатите и нивото им на опит.

Средното време за намиране на подходящия кандидат за дадена позиция е 1 месец. Продължителността на периода, може да варира в зависимост от фирмените процедури, сложността на отворените позиции и пакета за компенсации и обезщетения.

Най-критично необходимите умения за позиции, за които периодът на наемане на служител е най-дълъг са емоционална интелигентност, умението за решаване на проблеми, аналитично мислене и иновации. Най-трудно могат да бъдат затворени позициите за подбор на персонал от ИТ, техническата индустрия и финансите.