В съвременния свят ИТ компаниите станаха мечта за търсещите успешна професионална реализация. Тези компании предлагат добри условия на работа, щедро заплащане и страхотни възможности за кариера. 

Но към каква позиция в сектора да се насочите? Този въпрос си задават тези, които мечтаят за професионално развитие и висока заплата. 

Експертите на Glassdoor са съставили списък на 10-те най-високо платените позиции в ИТ индустрията. 

Данните се основават на средната заплата в компаниите от Силициевата долина в Калифорния, САЩ. 

Снимка 253852

Източник: iStock

10. Специалист по сигурността на информацията

Годишна заплата $131 300

Специалистът по сигурността на информацията работи за защита на фирмените данни и другите активи от хакери и неразрешени действия. 

Това става чрез работа със сигурността на данните и инфраструктурата на компанията.

9. Специалист по проектиране и експлоатация

Годишна заплата: $137 400 

Специалистът по разработване и експлоатация се занимава с разработването и внедряването на софтуер. И това трябва да става бързо и успешно.

8. Архитект на корпоративни приложения

Годишна заплата: $ 144 400 

Този специалист се занимава с разработването на планове, експлоатацията и поддръжка на сървърите, програмното осигуряване и другите ИТ активи на компанията.

7. Ръководител на техническите програми

Годишна заплата: $145 000 

Ръководителят на техническите програми контролира различните проекти, които се изпълняват в компанията, тества кодове и следи процеса на разработване и коригира очакванията от различни проекти на компанията.

6. Софтуерен архитект

Годишна заплата: $145 400 

Архитектът по софтуера очертава плановете и стратегията по реализацията на програмното осигуряване на компанията. За да се справя с това той трябва да има отлично ИТ образование и умение да работи в тясно сътрудничество с екипите за разработка.

5. Архитект на приложенията

Годишна заплата: $149 000 

Този специалист избира стратегията на компанията по отношение използваните от нея приложения - кога да се използват съществуващите и кога да се създават и въвеждат нови. Той създава прототипи за бъдещите разработки.

4. Архитект на инфраструктура

Годишна заплата: $153 000 

Инфраструктурният архитект отговаря за основните IT системи в компанията, включително сървърите, центровете за данни, платформи за облачното съхранение на данни.

3. Мениджър по разработка на софтуер

Годишна заплата: $153 300 

Той оглавява екипа от специалисти, който се занимават с разработката и тестват определени системи и приложения в компанията.

2. Архитект на база данни

Годишна заплата: $154 800 

Архитект на база данни контролира всички данни на фирмата и помага да се подготвят данните за анализ.

1. Мениджър по програмното осигуряване

Годишна заплата: $163 500 

Ръководителят на програмното осигуряване води екипа, който разработва, изследва и тества софтуера на компанията. Той има ключова роля при създаването и поддържането на фирмения софтуер.