Компаниите в България, както и тези от цял свят, планират значителни инвестиции в дигиталните технологии, с които да подкрепят своите планове за достигане на нови пазари, вземайки предвид уроците от пандемията. Резултатите от годишното проучване на мнението на ИТ лидерите, направено от Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), не разкриват намерения за затваряне. Въпреки опасенията, свързани с рецесия, и обсъждания на Световния икономически форум в Давос край на глобализацията, изглежда, че бизнесът остава оптимистично настроен, що се отнася до достигането на нови пазари в глобален план.

От взелите участие в Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2022 г. 2 900 експерти от цял свят, вземащи решения в ИТ сектора, 72% са посочили, че техните организации планират в следващите 12 месеца до достигнат нов град (31%), нова държава (33%) или нов регион (38%).

В България 59% от ИТ лидерите, взели участие в анкетата, посочват, че планират да достигнат нови пазари. Най-висок процент от тях (29%) са се насочили към нова държава. В допълнение 26% се насочват към нов град, а 15% към нов регион.

Adastra България отваря IT център в Русе и търси 50 нови специалисти

Канадска компания отваря IT център в Русе и търси 50 нови специалисти

След успешното развитие в София, Варна и Пловдив, компанията разширява присъствието си у нас

В световен план, анкетираните в район ЕМЕА подхождат с по-голяма предпазливост, като общо 59% посочват, че планират да достигнат нови пазари в следващите 12 месеца. За сравнение 82% от анкетираните в Азиатско-тихоокеанския район и 78% от анкетираните в Северна, Централна и Южна Америка посочват същите намерения.

В анкетата са установени редица фактори, които потенциално биха могли да ограничат растежа в глобален план. Предизвикателствата, свързани с веригата на доставките, са един подобен пример. 59% от анкетираните в целия свят и 45% от тези в България посочват, че бизнесът им е бил засегнат от проблеми, свързани с веригата на доставките, а 58% в света и 43% в България посочват глобалния недостиг на микрочипове като заплаха за бизнеса.

Изглежда, че тези продължаващи проблеми, свързани с веригата на доставките, са стимулирали нуждата от повече виртуализация, a стремежите за растеж са подкрепени от значителни планове за инвестиции в дигитална инфраструктура. Близо половината (47%) от респондентите по света казват, че планират да осъществят плановете за виртуално достигане на нови пазари, използвайки облачни решения. 26% посочват, че ще направят това, използвайки решение за наем на физически сървъри (bare metal). В България тези проценти са сравнително по-ниски - 37% планират да използват облачни решения за виртуално внедряване, а 12% чрез наем на физически сървъри.

Ще се наводни ли пазарът на труда с руски и украински IT специалисти?

Ще се наводни ли пазарът на труда с руски и украински IT специалисти?

Според Руската асоциация за електронни комуникации 50 000-70 000 IT специалисти вече са напуснали страната, а други 70 000 -100 000 се канят да ги последват

Междувременно в глобален план 47%, но само 11% в България, посочват, че очакват повишение на разходите си за независими решения за колокация, с което да осъществят планирания ръст на дигиталните внедрявания. Още по-голям процент (59%) посочват, че възнамеряват да увеличат инвестициите за услуги за взаимосвързаност като част от плановете за напредък в дигиталната трансформация и изграждането на устойчивост, сравнено с едва 22% в България.

Пандемията продължава да има значително влияние върху дигиталните стратегии на бизнеса, макар че изглежда, че ефектът върху бизнеса в България е отслабен. Над половината от глобалните ИТ лидери (52%) и 38% от техните колеги от България посочват, че ускоряват дигиталната еволюция на своята компания като следствие от COVID-19. В глобален план над половината (54%) потвърждават, че бюджетите им за ИТ са се увеличили като директно следствие от пандемията - основание за широко признатата необходимост стабилната дигитална инфраструктура да може незабавно да се ориентира към развиващите се бизнес нужди. В България едва 28% са на това мнение. Същевременно по-голямата част от глобалните респонденти (61%) и около половината от тези от България (49%) вярват, че въведените по време на пандемията технологични промени и инвестиции ще се запазят и занапред.

Според Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България: "Проучването сочи, че голяма част от ИТ лидерите в България планират да достигнат нови пазари и облачните решения ще имат роля в този процес. В този контекст не бива да пропускаме и това, че двете най-големи заплахи за бизнеса според българските респонденти са киберсигурността (68%), както и пробивите в сигурността и изтичането на данни (64%). Центровете за данни предлагат надеждно и защитено решение за компаниите, които искат да се възползват от облачните решения. Ние предлагаме взаимосвързана платформа, която осигурява възможност за директен и защитен обмен на данни между компаниите. Equinix Fabric е наличен и в България и осигурява възможност за свързаност с глобални дигитални бизнес екосистеми и множество доставчици на облачни услуги."

A1 придобива българската IT компания СТЕМО

A1 придобива българската IT компания СТЕМО

Компанията ще финансира сделката чрез наличния си капитал

От изключителна важност за бизнеса е териториалните разширения да бъдат подкрепени от солидни дигитални модели, особено в период на нарастваща нестабилност и зараждащи се глобални заплахи. Като част от техните стратегии, насочени към дигитализацията, 85% от глобалните респонденти и 81% от тези в България потвърждават, че подобряването на киберсигурността е ключов приоритет. По света 84% посочват, че регулаторната съвместимост с разпоредбите на съответния местен пазар са критични, докато 86% в България казват, че това е най-големият им приоритет. 83% по света, а и в България, подчертават нуждата бизнесът да бъде устойчив в бъдещ план. Според ИТ специалистите от целия свят най-големите заплахи са кибератаките, пробивите в сигурността и изтичането на данни (по 70% за всеки показател).