Застрахователна компания „Армеец“ дава старт на традиционната си лятна промоция по имуществено застраховане. Всички клиенти на дружеството могат да осигурят защита на своя дом, като сключат застраховка „Защитен дом“ с 45% отстъпка от тарифата за периода от 01.06.2016 г. до края на септември. Минималната застрахователна премия е 10 лв.

Потребителите могат да се възползват и от отстъпките на ЗАД „Армеец“ за липса на щети, комплексно застраховане, еднократно плащане на премията и при самоучастие. Така общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50%. Всички полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на застраховката „Защитен дом“ на следващата година.

Продуктът е разработен така, че да осигури пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгради, включително направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди - аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и други. Широкото покритие на застраховката „Защитен дом“ и ниските й премийни ставки дават най-добрата възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, токов удар, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и много други всекидневни рискове и опасности.

ЗАД „Армеец“ предлага и допълнителни улеснения за клиентите си. За сключване на застраховка „Защитен дом“ не се изисква нито първоначален оглед на дома, нито документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом”, „Кражба с техническо средство“ и „Грабеж“ до 4 000 лв. не е нужен предварителен опис.

Застраховката се сключва във всички офиси на компанията в цялата страна, както и при застрахователните посредници, които работят със ЗАД „Армеец“.