Мнозинството от българите – 64% биха платили държавните и местните си данъци с карта, ако имат достъп до POS терминал. Броят на хората, които предпочитат картовите плащания нараства устойчиво - от 41% през 2014 г. до 61% през 2015 г. и 64% през 2016 г. Данните са от проучване по поръчка на Visa в България.

Най-склонни да ползват POS терминали са 70% от младите хора на възраст от 18 г. до 35 г., 66% от жените и 68% от жителите на София. И сред трите групи популярността на тази услуга е нараснала през последната година.

Основните причини за интереса към електронно разплащане са удобството – според 73%, спестяването на време – за 53% и това, че „не е нужно да се съобразявам дали наблизо има банкомат“ – според 39% от респондентите. Намалява броят на хората, за които пречка са недостатъчните POS апарати – от 39% през 2015 г. до 25% през настоящата година или това, че те не винаги работят – от 32% през 2015 г. до 27% през 2016 г.

Резултатите от проучването показват още, че само за последните 4 години делът на хората, които плащат своите данъци и такси в брой, е намалял от 88% през 2013 г. до 69% през 2016 г.

„Има ясна тенденция за заместване на плащанията на каса с дигитални алтернативи като плащането с карта чрез POS терминал или онлайн. Освен че новите начини за разплащане са по-удобни и гъвкави, те също така играят важна роля за ограничаване на сивата икономика. Ето защо, осигуряването на повече POS терминали и възможности за картови разплащания в публичния сектор у нас е сред основните приоритети на Visa в България“, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa в България.

Проучването показва тенденция към по-висока събираемост на данъците. През 2016 г. се отбелязва повишение на броя на гражданите, които са платили данък върху недвижим имот (с 2 процентни пункта до 51%) и такса смет (с 1 процентен пункт до 45%) в сравнение с предходната година. Данък върху лек автомобил тази година са платили 51% от собствениците, в сравнение с 49% през 2015 г.

Все по-малък е делът на хората, които се възползват от предоставените от НАП отстъпки за по-ранно погасяване на задълженията. През 2016 г. 12% от българите са се възползвали от отстъпка от дължимите годишни данъчни задължения, като са платили до 10 февруари, а други 16% - с плащане до 31 март. За сравнение през 2015 г. това са били съответно 16% и 17%. Останалите 72% не са се възползвали от възможността да получат отстъпка при ранно погасяване през настоящата година.