Войната на българския телеком пазар за пореден път се пренесе в съдебната зала, след като Административен съд - София област отмени предварителното изпълнение на решението, с което Комисията за защита на конкуренцията разреши на Vivacom и United Towers да придобият кулите и оптичните трасета на "Булсатком".

Това стана след жалби на A1, Yettel, "A1 Тауърс България" и "Цетин България". Решението на КЗК е важно, защото междувременно United Group обяви намерение да придобие не само инфраструктурата, но и клиентската база на "Булсатком". Антимонополният орган предстои да се произнесе и по този казус.

КЗК пусна ключова сделка около придобиването на "Булсатком"

КЗК пусна ключова сделка около придобиването на "Булсатком"

Антимонополният орган не видя проблеми в преминаването на инфраструктурата на доставчика към Vivacom и United Towers

От Yettel отбелязват , че допускането инфраструктурата да мине към нов собственик преди приключването на обжалванията "ще доведе до цялостна промяна на посочените пазари още преди очевидната незаконосъобразност на Решението да бъде разгледана и установена от съд".

Това според телекома може да доведе до "прекомерно засилване на пазарната мощ на Виваком, което разполага със собствена канална мрежа и най-големия пазарен дял на засегнатите от концентрацията пазари".

От "Цетин България" посочват, че КЗК не е мотивирала наличието на държавни или обществени интереси или риск от осуетяване на решението, за да има нужда то от предварително изпълнение. "Освен всичко друго, предварителното изпълнение не само не може да спомогне за защита на важни държавни или обществени интереси , а всъщност напротив - спомага за тяхното допълнително увреждане, допуснатото незабавно изпълнение ще позволи осъществяване на концентрация, която ще доведе до съществено негативно засягане на пазарното положение на участниците на засегнатите пазари", пишат още от компанията.

От A1 подчертават, че има риск дружествата от групата на купувача "да налагат на своите контрагенти необосновано високи цени за ползване на услугата, което директно уврежда и интересите на конкурентите си и на крайните си потребители, доколкото цената за ползване на услуги на едро е елемент от разходите, които формират цената за услугите на дребно".

Александър Димитров, A1: Много скоро клиентите може да се окажат без право на избор

Александър Димитров, A1: Много скоро клиентите може да се окажат без право на избор

Телекомът ще обжалва в съда решението на КЗК за инфраструктурата на "Булсатком"

Съдът припомня, че Административнопроцесуалният кодекс предвижда задължително мотивиране на незабавното изпълнение - нещо, което КЗК не е направила, а "липсата на мотиви е съществено нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на разпореждането".

Нещо повече: "В самото искане на Словения Броудбанд С.а.р.л. (Slovenia Broadband S.a.r.l.) КЗК да допусне предварително изпълнение ,е посочено бланкетно необходимостта от такова,чрез посочване на значителен обоснован интерес на придобиващата група и на Булсатком както и вероятността страните по сделката да претърпят вреди под формата на загуби и или пропуснати ползи".

Сега инфраструктурата на "Булсатком" си остава на "Булсатком" поне до приключването на съдебните спорове.

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.